Zaloguj się

login:
hasło:
zapamiętaj mnie | pomoc
logopeda.pl » 6 MARCA - EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY
2013-03-01

6 MARCA - EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

Małgorzata Konczanin
Po raz kolejny w Polsce obchodzić będziemy Europejski Dzień Logopedy, który z inicjatywy CPLOL-u celebrowała będzie cała Europa 6 marca 2013r. Tym razem dzień ten upłynie pod hasłem
„SLI, rozwój językowy, czytanie-pisanie" (Specific Language Impairment, language development, reading - writing).


 W 2004 roku 6 marca CPLOL* zainicjował EDL - Europejski Dzień Logopedy, aby podnieść rangę zawodu terapeutów mowy w całej Europie. Uważano za niezbędne zwrócenie publicznej uwagi na problemy w komunikowaniu się oraz ich wpływ na ludzkie zdrowie, prawa pacjentów z zaburzeniami w komunikacji i pomocy im. Każdego roku EDL ma inną tematykę.

Jakie są cele EDL?

  • Kluczowym słowem jest informacja. Informacja na każde kluczowe zagadnienie  logopedyczne oraz problemy w komunikowaniu się. Informacja na temat pracy logopedów, CPLOL-u, lokalnych organizacji; informacja na temat kształtowania świadomości logopedycznej u władz lokalnych oraz opinii publicznej, czym zajmują się logopedzi. Informacja przekazywana pacjentom na temat ich praw oraz miejsc, w których udzielana jest im pomoc. 
  • Głównym celem jest wzrost aktywności organizacji logopedycznych oraz zaangażowanie w EDL logopedów, terapeutów mowy, ortofonistów w całej Europie.

 


Do kogo skierowany jest EDL?

  • do pacjentów i  klientów,  EDL oferuje informacje na temat języka, zaburzeń komunikacyjnych oraz  sposobów ich leczenia.
  • do lekarzy , nauczycieli oraz innych profesjonalistów, formy aktywności zachęcają do wzajemnej wymiany doświadczeń.
  • do polityków, dziennikarzy i reporterów, formy aktywności  w ramach EDL , oferują szeroki wachlarz interesujących  informacji na temat logopedii, zaburzeń komunikacyjnych oraz  możliwości ich leczenia.
  • do logopedów, oferuje możliwość pokazania odbiorcom ich wkładu w opiekę zdrowotną i edukację.
  • do pozostałych grup, oferuje mnóstwo informacji na temat promocji zdrowia oraz zaburzeń mowy, które mogą dotyczyć każdego człowieka i mają bezpośredni wpływ na członków rodziny.

 


Tematem przewodnim roku 2013 jest
SLI, rozwój językowy, czytanie-pisanie
(Specific Language Impairment, language development,
reading – writing) 

 

Szeroko dyskutowany obecnie i budzący wiele kontrowersji termin SLI stosowany jest w odniesieniu do dzieci, u których  obserwuje się znaczne ograniczenia w rozwoju zdolności językowych. Dzieci te uczą się języka wolno i nie zawsze uzyskują pełną sprawność w zakresie wszystkich jego podsystemów.
 

Deficytom języka nie towarzyszy deficyt intelektualny w sferze niewerbalnej. Nie są też one konsekwencją upośledzenia słuchu, zaburzeń motorycznych,  społeczno-emocjonalnych czy neurologicznych.
 

Termin SLI, „ukuty" w obszarze języka angielskiego,  stosowany jest coraz częściej przez badaczy i praktyków europejskich. Od kilku lat zaczyna funkcjonować również w naszym kraju, głównie za sprawą przetłumaczonej na język polski publikacji L. B. Leonarda pt. „SLI - specyficzne zaburzenie rozwoju językowego".
 

Dnia 6 marca w ramach EDL prowadzone będą bezpłatne konsultacje on-line z Ekspertami SLI na stronie www.logopeda.org.pl
 

Godziny dyżurów Ekspertów:
godz.17.00-18.00 Elżbieta Drewniak-Wołosz, Kraków
godz.18.00-19.00 Anna Paluch, Kraków
godz.19.00-20.00 Izabela Jackowska, Kraków
godz.20.00-21.00 Anna Skoczek, Kraków
 


Harmonogram pozostałych aktywności logopedycznych w Polsce w ramach EDL dostępny na stronie: http://www.logopeda.org.pl/new.php?id=401


* CPLOL- Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l'Union Européenne powstał 6 marca 1988 roku w Paryżu, a jego pełna nazwa brzmi Komitet Łącznikowy Logopedów Unii Europejskiej
 

KomentarzeZaloguj się, aby dodać komentarz