Zaloguj się

login:
hasło:
zapamiętaj mnie | pomoc
logopeda.pl » Komu pomoże logopeda medialny, czyli manager u logopedy
2015-01-07

Komu pomoże logopeda medialny, czyli manager u logopedy

Alicja Malinowska logopeda medialny, trener głosu
Słysząc określenie: logopeda medialny wyobrażamy sobie osobę, która pracuje nad wymową dziennikarzy, prezenterów i aktorów. Jednak wiedza i doświadczenie logopedy medialnego są równie cenne dla managerów, sprzedawców, trenerów, rzeczników prasowych, pracowników call center i innych osób, których zawód jest związany z wystąpieniami publicznymi lub kontaktem z kontrahentem, partnerem biznesowym czy klientem.

Zdążyliśmy już przyzwyczaić się do tego jak ważnym elementem wizerunku jest wygląd. Zwracamy też uwagę na mimikę, gesty i postawę ciała, ale nie możemy zapominać o tym jak istotne w kontakcie z drugim człowiekiem jest panowanie nad głosem i sposobem mówienia. Wyobraźmy sobie polityka, który wychodzi na mównicę. Ma piękny, modnie skrojony garnitur, wkracza pewnie i dumnie, odważnie nawiązuje kontakt wzrokowy z audytorium. Zapada cisza. Po takim wejściu wszyscy oczekują ważnych i mądrych treści, jakie mówca ma do przekazania. Nasz bohater otwiera usta i zaczyna mówić, jednak z jego gardła wydobywają się niewyraźne, chrobotliwe dźwięki, głos jest słaby, a z gąszczu sepleniących spółgłosek, które nie mogą się przedrzeć przez zaciśnięte zęby trudno rozszyfrować słowa. Po chwili na sali słychać szmer, który z czasem narasta do swobodnych głośnych rozmów, ktoś wychodzi, kto inny czyta gazetę. Mówca próbuje rozpaczliwie uciszać słuchaczy, ale nikt już nie zwraca na niego uwagi. Moment, w którym mógł zapanować nad publicznością i przykuć jej uwagę minął bezpowrotnie. Mimo świetnego przygotowania merytorycznego i wypracowanego wizerunku nie udało się przekazać informacji zebranym kolegom. Zabrakło umiejętności z zakresu techniki mówienia, które są podstawą warsztatu każdej osoby pracującej głosem.
Podobne przykłady można mnożyć obserwując nie tylko scenę polityczną, ale także inne sytuacje, w których prelegent ma przed sobą większe audytorium. Jednak, wbrew pozorom, osoby, które kontaktują się naraz tylko z jednym rozmówcą wcale nie mają łatwiejszego zadania, zwłaszcza jeśli prowadzą rozmowę przez telefon. Zlikwidowanie kanału wzrokowego powoduje, iż znajdują się one w specyficznej sytuacji komunikacyjnej: wszystko zależy od brzmienia ich głosu i sposobu mówienia. Z równie trudną sytuacją ma do czynienia dziennikarz radiowy lub trener on-line, którzy do prowadzenia audycji czy szkolenia mogą użyć tylko swojego głosu. Oczywiście w tematycznej audycji korzysta się również z nagrań czy krótkich reportaży, a podczas szkolenia pomoc stanowią ankiety, wykresy i pytania do uczestników, jednak treści, które muszą zostać przekazane werbalnie stanowią zazwyczaj główną część wystąpienia.

Panowanie nad sposobem mówienia jest więc niezwykle istotne, ponieważ, będąc elementem wizerunku, stanowi ważne narzędzie utrzymania uwagi słuchacza i wywierania wpływu na rozmówcę.

Elementami, które mają bezpośredni wpływ na jakość przekazu w relacjach zawodowych są:
- brzmienie głosu (jego barwa, wysokość, natężenie),
- sposób oddychania podczas mówienia
- wymowa (stosowanie zasad polskiej ortofonii, dobra dykcja i artykulacja),
- intonacja,
- akcenty logiczne,
- pauzy,
- tempo mówienia.

Opanowanie techniki mówienia przynosi wymierne korzyści:


- zdecydowane, ale ciepłe i miłe dla ucha brzmienie głosu - budzi sympatię i dobre nastawienie słuchacza
- spokojne i niezauważalne oddychanie, tworzenie podparcia oddechowego – prawidłowe oddychanie pomaga opanować stres, pozwala uniknąć głośnego, nerwowego „łapania powietrza”,  podparcie oddechowe daje siłę i nośność głosu
- dobra dykcja i znajomość zasad polskiej wymowy - zwiększa zrozumiałość wypowiedzi
- panowanie nad intonacją - pozwala na wzbudzenie i utrzymanie uwagi słuchacza
- świadome stosowanie akcentów logicznych - powoduje, że komunikat staje się jasny i czytelny, zwiększa się liczba zapamiętanych informacji, wzrasta skuteczność wydawanych poleceń
- właściwe użycie pauzy – umacnia logikę tekstu
- tempo mówienia adekwatne do treści i stylu wypowiedzi - wrażenie wysokich kompetencji i dobrego przygotowania; łatwe zapamiętywanie informacji.

We wszystkich wymienionych zawodach panowanie nad głosem, wymową oraz sposobem budowania wypowiedzi tak, by była ona interesująca i przekonująca dla drugiej strony, jest podstawową umiejętnością wpływającą zarówno na wizerunek danej osoby jak i na skuteczność podejmowanych przez nią działań.

W skali firmy odpowiednie przygotowanie pracowników różnych szczebli przyczynia się do bezpośredniego wzrostu sprzedaży produktów lub usług oraz do zwiększenia efektywności rozmów ważnych strategicznie dla danego podmiotu.


Bibliografia

Gawęda K., Łazewski J. Uczymy się poprawnej wymowy. Ćwiczenia usprawniające mówienie. Warszawa 1995
Handle T. Sztuka prezentacji. Poradnik menadżera. Warszawa 2000.
Lewandowska-Tarasiuk E. Sztuka wystąpień publicznych. Jak zostać dobrym mówcą. Warszawa 2000.
Lichański Z. Uwodzić słowem. Warszawa 2003.
Karolko M. Sztuka retoryki. Warszawa 1990.
Oczkoś M. Sztuka poprawnej wymowy czyli o bełkotaniu i faflunieniu. 2007.
Toczyska B. Sarabanda w chaszczach. Gdansk 1997.
 

KomentarzeZaloguj się, aby dodać komentarz