Zaloguj się

login:
hasło:
zapamiętaj mnie | pomoc
logopeda.pl » Muzykoterapia – lek na wszystko?
2013-01-07

Muzykoterapia – lek na wszystko?

mgr Amelia Tyszczenko-Pach, logopeda
Coraz częściej różni specjaliści sięgają po muzykę, jako narzędzie wspomagające terapię. Działa na psychikę człowieka w sposób leczniczy i nie ma skutków ubocznych.

Zastosowanie takiej formy psychoterapii nie ma ograniczeń wiekowych, przeciwwskazaniami są ostre stany psychoz, padaczka muzykogenna i stany depresyjne.


Oddziaływanie rytmu, melodii, dynamiki, harmonii, barwy, tempa itd., pomaga stymulować funkcje psychomotoryczne oraz reguluje napięcia i odprężenia. Działa na nasz układ krążenia, pokarmowy, oddechowy. Odpowiednio dobrana muzyka stosowana jest w łagodzeniu bólu i w czasie zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych, w położnictwie i ginekologii. Wykorzystują ją też fizjoterapeuci. Wyróżnić można modele muzykoterapii stosowane na świcie: Muzykoterapia kreatywna (zwana również muzykoterapią Nordoff-Robbins), Wizualizacja Kierowana z Muzyką (Guided Imagery and Music), Muzykoterapia improwizacyjna, Muzykoterapia zorientowana analitycznie, Muzykoterapia behawioralna. W Polsce najczęściej stosuje się dwie metody:  Portret Muzyczny (E. Galińskiej) oraz Mobilną Rekreację Muzyczną (M. Kierył). 


Materiałem, którym posługujemy się w czasie zajęć muzykoterapeutycznych są gry, zabawy, ćwiczenia muzyczne i wybrane fragmenty utworów przeznaczonych do słuchania. Dobór tego materiału związany jest z aktualnym nastrojem, emocjami, potrzebami jednostki lub grupy terapeutycznej. Oddziaływania terapeutyczne obejmują cały organizm psychofizyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sferę procesów kierunkowych, jak emocje, dążenia, oczekiwania i marzenia. Efektem końcowym tych oddziaływań jest więc poprawa samopoczucia, nastroju, usunięcie lęku, odreagowanie napięcia, pobudzenie wyobraźni, poprawa relacji z członkami grupy.


Jednym z rodzajów muzykoterapii jest "logomuzykoterapia".  Jest ona najbardziej skuteczną formą terapii sensu życia przy pomocy sugestii słownych i relaksu z podkładem muzycznym, stosowaną z powodzeniem przez lekarzy, psychologów, logopedów, psychoterapeutów i rehabilitantów.


Zajęcia Mobilnej Rekreacji Muzycznej działają na organizm pobudzająco, zwiększają wyobraźnię, powodują poprawę kondycji ruchowej, wzmagają chęci do przezwyciężania problemów, a przede wszystkim uczą jak radzić sobie ze stresem.


W Portrecie Muzycznym Elżbiety Glińskiej, muzyka ma obrazować cechy pacjenta, próbuje się w ten sposób przekazać mu informacje na temat jego osobowości oraz tego, jak jest odbierany przez otoczenie. „Struktura muzyczna jako pochodna stylu historycznego i indywidualnego kompozycji oraz jej schematu formalnego, aparatu wykonawczego, a także charakteru wyrazowego danego utworu i typu emocjonalizmu wpływa na formę i treść wyobrażeń oraz na ich zawartość emocjonalną.  Niektóre utwory muzyczne zawierają określone, uniwersalne formuły melodyczne, rytmiczne i harmoniczne w typie inwariantów, toteż niezależnie od odbiorcy, wywołują zawsze zbliżone treści oraz emocje. Muzyka jest silniejszym bodźcem projekcyjnym niż słowo [...].Muzyka do technik projekcyjnych typu kierowanej wyobraźni powinna wywoływać różnorodne emocje, tak aby umożliwiać dotarcie do wypartych emocji i „utajonej” części psychiki”.


Muzyka towarzyszy ludziom na co dzień i powinno się jej słuchać systematycznie. Jest to forma, często nieświadomej, autoterapii. Chcąc skorzystać z muzykoterapii świadomie, warto wybrać wykwalifikowanego specjalistę.
 BIBLIOGRAFIA:
Galińska. E, Kozińska J., Wpływ muzyki na symboliczny i diagnostyczny wymiar procesu wyobrażeniowego, Muzyka, nr 4, 2005.
Kierył M., Muzyczna apteczka, czyli profilaktyka i terapia muzyczna na co dzień, Warszawa 1996.
Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca, Gdańsk 1996.
Stachyra K., Podstawy muzykoterapii, Lublin 2012.
 

Image: www.freedigitalphotos.net

KomentarzeZaloguj się, aby dodać komentarz