Zaloguj się

login:
hasło:
zapamiętaj mnie | pomoc
logopeda.pl»poradnie, specjaliści»wyniki wyszukiwania

Poradnie i specjaliści

Maria Muszyńska

Maria Muszyńska

Miejscowość:

Białystok

Specjalizacje:

Neurologopeda
Logopeda ogólny

O mnie:

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując głównie z dziećmi z problemami w rozwoju, zwłaszcza ze spektrum zaburzeń autystycznych, specyficznym zaburzeniem języka /SLI/, afazją,opóźnionym rozwojem mowy, centralnym zaburzeniem przetwarzania słuchowego. Prowadzę terapię całościowo, stymulując wszystkie funkcje poznawcze - zgodnie z podejściem neurobiologicznym. Kontakt: 691946200, e-mail: maria.muszynska@op.pl

Sukcesy, aktywności:

mgr Maria Muszyńska – neurologopeda, pedagog specjalny, dyplomowany specjalista Stosowanej Analizy Zachowania(ABA)oraz certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansena-IAS. Specjalizuje się głównie w kształtowaniu i rozwijaniu języka i umiejętności komunikacyjnych dzieci z SLI, afazją, autyzmem i zespołem Aspergera.
Posiada nadany przez Polski Związek Logopedów Certyfikat Zawodowy Logopedy. Przez kilka lat prowadziła praktyki logopedyczne studentom Podyplomowych Studiów Logopedycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Laureatka nagrody Prezydenta Białegostoku za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Wykształcenie:

Podyplomowe Studia Neurologopedii UMCS Lublin
Podyplomowe Studium Logopedyczne WSPS im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie
Stosowana Analiza Zachowania: uprawnienia do pracy z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami zachowania. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
WSPS im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika

Kursy, warsztaty:

-certyfikowany terapeuta Treningu Słuchowego Johansena -IAS. Indywidualna stymulacja słuchu.
-wczesna interwencja terapeutyczna dzieci z autyzmem -Kurs I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop)
-Programowanie języka i terapia neurobiologiczna wg prof.J.Cieszyńskiej
-Uprawnienia do diagnozy TRJ -Test Rozwoju Językowego /diagnoza SLI/
-Uprawnienia do diagnozy KORP i KORP-PRE do wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka podejrzanego o opóźnienia i dysharmonie rozwojowe.
-Masaż do integracji odruchów twarzy wg metody dr Świetlany Masgutowej
-Metoda werbo-tonalna
-Zastosowanie metody Integracji Sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy dzieci od 3 roku życia
-Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych
-PECS(Picture Exchange Communication System)
-uprawnienia do posługiwania się programem rozwoju komunikacji wspomagającej MAKATON
-studia glottodydaktyczne /wychowanie językowe/z licencją prof.B.Rocławskiego,
-Terapia ręki