Zaloguj się

login:
hasło:
zapamiętaj mnie | pomoc

Poradnie i specjaliści

Specjalistyczny Gabinet Neurologopedyczno-Terapeutyczny Maria Muszyńska

Profil poradni:

Terapia autyzmu
Terapia Zespołu Aspergera
Terapia opóźnionego rozwoju mowy
Terapia afazji
Terapia zaburzeń mowy

Dane kontaktowe:

Sienkiewicza 46
15-004 Białystok

Tel: 691946200
Tel: 691946200

O poradni:

Oferta obejmuje konsultacje, diagnozę i indywidualną terapię neurologopedyczną dzieci • z wadami wymowy • z opóźnionym rozwojem mowy • z autyzmem • z zespołem Aspergera • z SLI • z afazją dziecięcą • z centralnym zaburzeniem przetwarzania słuchowego • z wadami słuchu • z mózgowym porażeniem dziecięcym(dyzartria) • z obniżoną sprawnością intelektualną oraz osób dorosłych z afazją ruchową, czuciową bądź mieszaną w wyniku udaru mózgu, wypadku, chorób mózgu. Kontakt i zapisy: tel: 691946200 e-mail: maria.muszynska@op.pl Wykorzystywane metody pracy m.in.: 1.Tradycyjne metody ogólne i szczegółowe stosowane w terapii logopedycznej i neurologopedycznej 2.Uprawnienia do diagnozy TRJ -Test Rozwoju Językowego /diagnoza SLI/ 3.Uprawnienia do diagnozy KORP i KORP-PRE do wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka podejrzanego o opóźnienia i dysharmonie rozwojowe. 4.Terapia neurobiologiczna.Programowanie języka i terapia neurobiologiczna wg prof.J.Cieszyńskiej 5.Werbalna Analiza Zachowania 6.Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena-IAS 7.Terapia z wykorzystaniem systemu FORBRAIN® 8.Multimedialne programy logopedyczne i ogólnorozwojowe 9.Terapia z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej 10.Terapia ręki 11.Terapia afazji dorosłych wg procedury Łuriowskiej

Godziny przyjęć:

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. tel.691946200 e-mail: maria.muszynska@op.pl

Logopedzi przyjmujący w danej placówce:
Maria MuszyńskaNeurologopeda, Logopeda ogólny