Zaloguj się

login:
hasło:
zapamiętaj mnie | pomoc
logopeda.pl » temat miesiąca » Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej
2009-08-18

Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej

Ewa Sujecka, nauczyciel wczesnej edukacji, logopeda
Gdy dziecko idzie do szkoły, mówimy aby się starało, pilnie się uczyło i słuchało nauczycieli. Nie zapominajmy jednak, że my – rodzice także musimy się wykazać i stanąć na wysokości zadania. Pamiętajmy, rola jaką mamy do spełnienia w przygotowaniu naszego dziecka do nauki w szkole jest bardzo ważna!

Rzeczywiste przygotowanie dziecka do szkoły zaczyna się właściwie już w momencie narodzin. Składa się z dwóch etapów:
1. długofalowego, obejmującego cały wiek przedszkolny
2. bezpośredniego, dokonującego się w ostatnim roku przed rozpoczęciem nauki.

O co powinni zadbać rodzice?

W tym czasie rolą rodziców w przygotowaniu dziecka do szkoły jest:

 • zadbanie o prawidłowy rozwój fizyczny;
 • dbałość o wymowę dziecka i odpowiedni zasób słownictwa (rozmowa, opowiadanie dziecku, wspólne śpiewanie, czytanie, zadawanie pytań i odpowiadanie);
 • wyrabianie umiejętności słuchania, koncentracji uwagi (wykonywanie drobnych prac);
 • rozwijanie logicznego myślenia i zapamiętywania (obserwacja zjawisk, rozmowy, wyciąganie wniosków);
 • wyrabianie umiejętności spostrzegania, analizowania, syntetyzowania (puzzle, historyjki obrazkowe);
 • dbanie o rozwój ruchowy i manualny (lepienie, malowanie, wycinanie);
 • nauczenie samodzielności w samoobsłudze i jej egzekwowanie;
 • nauczenie poszanowania rzeczy własnych i cudzych;
 • nauczenie współdziałania w grupie, podziału obowiązków;
 • motywowanie do nauki, poprzez pokazywanie dziecku wymiernych korzyści płynących z uczenia się;
 • stworzenie dziecku odpowiednich warunków do nauki i pracy ( własne biurko, pokój, cisza, uregulowany tryb życia).


Jakich błędów unikać?

Nowa sytuacja, jaką jest rozpoczęcie przez dziecko nauki szkolnej, może przyczynić się do pojawienia lęków i stanów nerwicowych. Często ich przyczyną są błędy popełniane przez rodziców, np.:

 • chowanie zabawek lub pozbywanie się ich – wymaga się od dziecka nagłej dorosłości, burzy się jego dotychczasowy świat i pozbawia poczucia bezpieczeństwa;
 • straszenie szkołą lub nauczycielami – dziecko będzie kojarzyć szkołę i nauczycieli z czymś przykrym;
 • okazywanie lęku przez rodziców – to pozbawienie dzieci poczucia bezpieczeństwa i braku oparcia;
 • nadmierne ambicje rodziców – mogą wywołać u dziecka poczucie niższej wartości, zachwianie wiary we własne możliwości i lęk.

KomentarzeZaloguj się, aby dodać komentarz