Świąteczne sylaby głoska "SZ" - nagłos, śródgłos, wygłos. Rozcinamy elementy, układamy obrazek, powtarzamy sylaby. :)