Materiał wyrazowo-fotograficzny przygotowana z myślą o utrwalaniu prawidłowej wymowy głoski [k] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów. Dodatkowa karta z rzeczownikami, w których głoska k występuje więcej niż raz. Zestaw wyrazów został dobrany z zachowaniem czystości fonetycznej, to znaczy nie zawiera głosek opozycyjnych ani takich, które w rozwoju mowy pojawiają się najpóźniej czyli [sz], [ż],[cz], [dż] oraz [r]. Mimo uszczuplonego repertuaru głosek pomoc jest obszerna i zawiera 64 zdjęcia. Pomoce jest uniwersalne i można ją wykorzystać wedle uznania, poniżej kilka zastosowań: -wklejanie do zeszytu i wstawiania pieczątek za powtarzanie -stworzenie gry planszowej - zabawy w „szybkie oczy”- pokazywaniu jednej fiszki tylko na sekundę a dziecko ma powiedzieć czego to było zdjęcie. -szukania par wyrazów, które się rymują -wykluczanie ze zbioru wyrazu, który nie rymuje się z pozostałymi - stworzenia gry memory (trzeba wydrukować podwójnie i podkleić na sztywniejszy papier) - ćwiczenia pamięci wyrazowej -logopeda wymienia wyrazy w kolejności a dziecko ma w tej kolejności ułożyć fiszki. Zadanie można odwrócić. Dziecko wypowiada wyrazy w kolejności a logopeda układa 🙂 -ćwiczenie spostrzegawczości (na czas, można z małą klepsydrą albo ze słupek z gry 5 sekund do odmierzania czasu) Z rozsypanki wyrazów dziecko ma w 5 sekund odszukać jakiś wyraz i powtórzyć co to jest - układanie zdań z wylosowanymi z kapelusza wyrazami