Wytnij wszystkie okienka z uśmiechami. Rozdaj obrazki członkom Twojej rodziny. Rozdaj obrazki koleżankom i kolegom, a następnie uśmiechnij się do nich.