Paka terapeutyczna zawiera karty pracy do kształtowania percepcji słuchowej poprzez ćwiczenia słuchania ze zrozumieniem, syntezę słuchową, pamięć słuchową, rozwijanie słuchu fonematycznego. 4 plansze (Miasteczko Janka, Warzywniak pani Ani, Pokój Kasi, Podwórko przyjaciół) oraz zestaw obrazków do każdej planszy. Podczas wykonywania zadania kształtujemy umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz uczymy nazw stosunków przestrzennych. Dwa poziomy trudności. Pierwszy – trudny polega na tym, aby dziecko układało wycięte, kolorowe obrazki na planszy zgodnie z treścią wysłuchanego opowiadania. Jest to doskonały trening słuchania ze zrozumieniem, a jednocześnie dziecko utrwala rozumienie pojęć związanych z ułożeniem przedmiotów w przestrzeni. Druga wersja – prosta, to rozumienie krótkich zdań.