Trening pamięci krótkotrwałej i operacyjnej. Jeśli masz w terapii dziecko, które ma problemy z pamięcią krótkotrwałą to ten trening będzie dla niego. Informacja, w poprawnie działającej pamięci świeżej, jest przechowywana około 15 sekund w przypadku dzieci i do 30 sekund w przypadku dorosłych. Jak większość moich ćwiczeń tutaj też gradacja stopnia trudności. Zaczynamy od instrukcji. Dziecku mówimy, że ma zapamiętać dwa wypowiedziane przez nas słowa i kładziemy przed nim 4 obrazki stroną niezadrukowaną. Dwa z tych czterech obrazków to wypowiedziane przez nas słowa. Zadaniem dziecka jest odwrócić i nazwać wszystkie obrazki a następnie powrócić pamięcią do wypowiedzianego przez nas ciągu z zachowaniem oryginalnej kolejności. Jest to trening pamięci operacyjnej, aktywnego procesu, który pozwala manipulować i pracować z informacją w pamięci krótkotrwałej. Nazywanie, odwracanie i spostrzeganie obrazków to czynniki dystrakcyjne, mające odwrócić uwagę dziecka od przechowywanej w pamięci krótkotrwałej informacji. Aby odnieść sukces dziecko musi maksymalizować poziom swojej koncentracji na zapamiętaniu informacji wzorcowej. Jeśli dziecko nie ma problemów z tym ćwiczeniem dokładamy ilość słów do zapamiętywania i ilość odwróconych obrazków - wiem, wiem .....okropni są Ci terapeuci 🙂 Poprawne działanie pamięci krótkotrwałej jest ogromnie ważne w procesie nabywania wiedzy. Pamięć ta jest bramą dostępu do pamięci długotrwałej. Nie można wykonywać zadania bez zapamiętania instrukcji. Nie można też prowadzić logicznej rozmowy, budować zdań złożonych czy wykonywać działań matematycznych.....w zasadzie w każdej czynności życia codziennego niezbędna jest pamięć krótkotrwała. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że materiał fotograficzny dobrano tak aby obiekty pochodziły z odległych pól semantycznych i trudno było je zapamiętać bazując na skojarzeniu.(wypowiadaj zawsze słowa z różnych kategorii) 2. Skojarzenia słuchowe - piękne fotografie z 6 kategorii (zjawiska atmosferyczne, miasto, wieś, instrumenty, natura, dom) obiektów lub zjawisk związanych z bodźcami słuchowymi. Do wykorzystania na wiele sposobów: do rozszerzania słownictwa czynnego i biernego, do ćwiczeń kategoryzacji oraz do imitacji werbalnej. Pomoc uniwersalna dla dzieci z ORM i dla afatyków.