Polecenie: Rzucaj kością, wędruj po polach i pięknie powtarzaj wyrazy.