Wiosenne motylki - karta pracy z głoską "s" w śródgłosie . Polecenie: Powtórz wyrazy i ozdób motylki.