Zadaniem pomocy jest szeroko pojęty trening myślenia. Do wykonanie zadania zaangażowanych jest wiele obszarów mózgu (spostrzeganie - kora wzrokowa płata potylicznego, analiza cech obiektu - przednia dolna kora skroniowa, przyporządkowanie cech obiektu do konkretnej reguły - kora czołowa). Zadaniem dziecka jest przeanalizowanie szeregu 4 obrazków i wykluczenie niepasującego elementu. Aby wykonać to zadanie konieczne jest spostrzeganie oraz analizowanie cech wspólnych i różniących obiekty oraz umiejętność uargumentowania wyboru. Ćwiczenie działania lewej półkuli mózgu są podstawą oddziaływań stymulujących funkcje poznawcze dziecka. Spostrzeganie i werbalizowanie różnic występujących między elementami obiektu lub między elementami zbioru, jest podstawą uczenia się i nabywania wiedzy o rzeczywistości. Ważne aby gratyfikować każde logicznie poprawnie umotywowane wykluczenie. Tworząc pomoc używałam myślenie osoby dorosłej a ten rodzaj analizy jest schematyczny. Dziecko może dostrzegać inne zależności, części wspólne czy różnice obiektów - i o to chodzi w tym ćwiczeniu - NAUKA SAMODZIELNEGO MYŚLENIA. Ćwiczenie składa się z 108 zdjęć tworzących 27 zestawów po 4 obiekty.