Zestaw zawiera 120 gier planszowych o jednym wzorze z bałwankiem: – Głoska [p] : sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier. – Głoski: [b] : sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry. – Głoska [t] : sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier. – Głoska [d] : sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry. – Głoska [f] : sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier. – Głoska [w] : sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry. – Głoska [k] : sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier. – Głoska [g] : sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry. – Głoska [l] : sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier. – Głoska [j] : sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier. – Głoska [ś]: sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier. – Głoska [ź]: sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry. – Głoska [ć]: sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier. – Głoska [dź]: sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry. – Głoska [s]: sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier. – Głoska [z]: sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry. – Głoska [c]: sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier. – Głoska [dz]: sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry. – Głoska [sz]: sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier. – Głoska [ż]: sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry. – Głoska [cz]: sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos oraz mix – 5 gier. – Głoska [dż]: sylaby, nagłos, śródgłos oraz mix – 4 gry. – Głoska [r] : ćwiczenia wstępne – 3 gry. – Głoska [r] w grupach spółgłoskowych [tr], [dr], [pr], [br] : sylaby, nagłos, śródgłos – 12 gier. – Głoska [r]: sylaby, nagłos, śródgłos, wygłos – 5 gier. Polecenie do wszystkich gier z zestawu: Dzieci poszły na zimowy spacer w poszukiwaniu bałwanka. Rzucaj kostką, wędruj po lodowych polach i pięknie powtarzaj wyrazy.