1. Postanowienia ogólne akcji "Pokaż się z lepszej strony"

1. Niniejszy regulamin reguluje kwestię świadczenia usługi umożliwiającej Specjalistom rejestracji i utrzymanie strony internetowej w ramach akcji "Pokaż się z lepszej strony".

2. Pełna treść regulaminu rejestracji i utrzymania subdomen w domenie logopeda.pl znajduje się tutaj pod niniejszym linkiem.

3. Każda osoba, która chce skorzystać z niniejszej usługi ma obowiązek zapoznania się z warunkami powyższego regulaminu oraz regulaminu akcji "Pokaż się z lepszej strony"

4. Akcja "Pokaż się z lepszje strony" trwa do 31.12.2020 roku.

5. W niniejszym regulaminie zastosowanie mają definicje zawarte w Regulaminie portalu Logopeda.pl, przy czym pod nazwą:

  • domena - rozumie się domenę logopeda.pl, jako podstawowy składnik tożsamości internetowej, który kieruje wyszukujących na żądaną stronę www,
  • subdomena- rozumie się adres internetowy utworzony w ramach istniejącej już domeny głównej.

2. Dodatkowe warunki świadczenia usług w ramach akcji "Pokaż się z lepszej strony"

1. W ramach akcji "Pokaż się z lepszej strony" Specjalista może zarejestrować stronę w subdomenie .logopeda.pl za 0 zł

2. Do skorzystania z akcji uprawnieni są logopedzi oras specjaliści dziedzin pokrewnych, np. psychologowie, pedagodzy, terapeuci, nauczyciele, fizjoterapeuci.

3. Warunkiem akcji jest stworzenie i aktywowanie darmowej wizytówki na Portalu Logopedów.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi w ramach akcji "Pokaż się z lepszej strony" dla wybranych Specjalistów, bez podania przyczyny.

5. W pierwszym roku użytkownia strony i subdomeny, użytkownik jest zwolniony z opłaty.

6. Opłata w drugim roku użytkownia strony i subdomeny wynosi 499 zł.

7. W wybranych przypadkach Usługodawca, tj. Administrator strony może zwolnić Specjalistę z opłat z tytułu użytkowania storny i subdomeny do końca kalendarzego roku 2021. Zwolnienie z opłat w całym kalendarzowym roku 2021 jest dokonywane indywidualnie.

8. Opłaty z tytułu użytkownia strony i subdomeny w kolejnych latach, a więc w trzecim roku i latach kolejnych będą wynikały z aktualnych cen i będą pobierane zgodnie z cennikiem Usługodawcy, tj. Administratora strony Portalu Logopeda.pl.

9. Z chwilą rejestracji subdomeny zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi rejestracji i utrzymania subdomeny w domenie logopeda.pl.

10. W ramach usługi Specjalista otrzymuje możliwość jednorazowej rejestracji subdomeny w domenie logopeda.pl oraz utrzymywanie jej przez okres 1 roku, przy czym pod pojęciem roku rozumie się 12 miesięcy, liczone od dnia rejestracji subdomeny w domenie logopeda.pl.

11. Warunkiem utrzymania bezpłatnej strony w pierwszym roku jest jej uzupełnienie. Strony bez treści, bądź subdomeny bez utworzonych podstron mogą być usuwane przez Usługodawcę.

6. Szczegółowe warunki korzystania z usługi reguluje Regulamin rejestracji i utrzymania subdomen w domenie logopeda.pl