mgr Dominika Bednarska
Neurologopeda, Logopeda
Kwidzyn

mgr Dominika Bednarska

Neurologopeda, Logopeda Kwidzyn

Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości :)

Od czterech lat czynna zawodowo logopeda w Kwidzynie i okolicach. Obecnie posiadam specjalizacje z neurologopedii oraz wczesnej interwencji logopedycznej. Pracuję w szkole publicznej, niepublicznych przedszkolach oraz w niepublicznej poradni zdrowia.

Terapię prowadzę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

Dodatkowo świadczę usługi poprzez certyfikowane i kwalifikacyjne szkolenia, np.: 

- Certyfikowany terapeuta miofunkcjonalny (MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel),

- Certyfikowany Instruktor Masażu Shantala i Shantala Body Touch,

- Certyfikowany terapeuta K-Tapingu w logopedii,

- Certyfikowany specjalista z zakresu elektrostymulacji w logopedii,

- Certyfikowany Instruktor jogi dla dzieci,

- Certyfikowany terapeuta z programu „Logosensoryka©”,

- Certyfikowany terapeuta z programu „Oswojenie ma znaczenie".

Nieustannie poszerzam swoja wiedzę i wychodzę na przeciw potrzebom pacjentów.


W kręgu szczególnych zainteresowań zawodowych są przede wszystkim:

- wady wymowy, wynikające z wad anatomicznych lub funkcjonalnych (np. wady zgryzu, skrócone wędzidełko podjęzykowe, nieprawidłowe połykanie, oddychanie, żucie i grzyzienie),

- mowa rozszczepowa i powiązane z nią zaburzenia (np. nosowanie, zaburzenia toru oddechowego),

- wczesna interwencja logopedyczna (wczesna pomoc maluszkom, które od urodzenia zmagają się z problemami),

- zaburzenia mowy wynikające z problemów o podłożu neurologicznym (np. afazja, dyzartria, dysfagia, choroby neurodegeneracyjne),

- wspieranie terapii ortodontycznej, laryngologicznej, współpraca ze specjalistami.


Terapię logopedyczną/ neurologopedyczną /wczesną terapię logopedyczną mogę uzupełnić o:

- kinezjotaping logopedyczny,

- elektrostymulację logopedyczną,

- logosensoryczne zabawy lub zadania,

- oswajanie jedzenia w terapii karmienia,

- masaż logopedyczny,

- terapię miofunkcjonalną,

- jogę dla dzieci,

- masaż Shantala.


Zapraszam do kontaktu :)


Adresy
FAMILMED
ul. Braterstwa Narodów 34
82-500 Kwidzyn
Polska, Pomorskie
609 665 137 | 609 665 138

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończyłam kierunek Logopedia na Uniwersytecie Gdańskim. W 2015 roku obroniłam tytuł licencjata z logopedii ze specjalizacją nauczycielską. Z kolei w 2017 roku ponownie podeszłam do obrony, tym razem zdobywając tytuł magistra ze specjalizacją wczesna interwencja logopedyczna. W 2019 roku ukończyłam podyplomowe studia na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej na kierunku: Neurologopedia z elementami surdologopedii i tyflologopedii, tym samym zdobywając specjalizację z neurologopedii. Nieustannie dokształcam się na różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach, wychodząc pacjentom na przeciw.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2019 - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

   Neurologopedia z elementami surdologopedii i tyflologopedii (studia podyplomowe)

  • 2017 - Uniwesytet Gdański

   Logopedia st. II (magisterskie), spec. wczesna interwencja logopedyczna

  • 2015 - Uniwesytet Gdański

   Logopedia st. I (licencjat), spec. nauczycielska

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Masaż rozwojowy według koncepcji Petera Walkera
  Prowadzący - Peter Walker
  2021
  SOS dla zatok
  Prowadzący - dr Gabriela Dragun
  2021
  PUMO - Program usprawniania motoryki oralnej
  Prowadzący - dr Marzena Machoś
  2021
  Niemowlak u logopedy, część I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem - wprowadznie.
  Prowadzący - dr Marzena Machoś
  2021
  Niemowlak u logopedy II Miobobo© krótkie wędzidełko języka u niemowląt - podejście praktyczne
  Prowadzący - dr Marzena Machoś
  2021
  Kreatywna terapia logopedyczna, czyli tworzenia własnego warsztatu pracy
  Prowadzący - Sylwia Matuszny
  2020
  Nietypowy Kalendarz LogoSensoryczny na zimę.
  Prowadzący - Agata Kalina
  2020
  Oswajanie ma znaczenie. Holistyczny program terapii karmienia.
  Prowadzący - Agata Kalina
  2020
  Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego ENMOT
  Prowadzący - Magadalena Mazur
  2020
  Logorytmika - ruch słuch słowo ©
  Prowadzący - Ewa Bombol
  2020
  Jogopedia
  Prowadzący - Małgorzata Stelmach-Lewandowska
  2020
  Instruktor jogi dla dzieci
  Prowadzący - Agnieszka Lasota
  2019
  Logosensoryka©. Szkolenie dla specjalistów
  Prowadzący - Agata Kalina
  2019
  Elektrostymulacja w logopedii
  Prowadzący - Ewa Wojewoda
  2019
  Wykorzystanie elektrostymulacji w terapii pacjentów z wadami twarzoczaszki
  Prowadzący - Elżbieta Radkowska
  2019
  Anatomia palpacyjny struktur narządu żucia
  Prowadzący - Bartosz Rocławski
  2019
  Smykopląsy!
  Prowadzący - Katarzyna Stempień
  2019
  Neuroterapia palpacyjno-pulsacyjna sfery orofacjalnej
  Prowadzący - dr Marta Zawichrowska
  2019
  Otoskop dla logopedów
  Prowadzący - Karolina Czerwonka
  2019
  Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
  Prowadzący - Paulina Grochowska, Izabela Karpińska
  2019
  Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia – postępowanie chirurgiczne, diagnoza i terapia logopedyczna
  Prowadzący - dr n. med. Włodzimierz Piwowar, mgr Elżbieta Radkowska
  2019
  Pierwsza pomoc przedmedyczna - trening praktyczny
  Prowadzący - Edu-Edukacja
  2018
  Neurodydaktyka cz. I
  Prowadzący - Edu-Edukacja
  2018
  FTM - Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania w dzieci od 3-4 roku życia z dyslalią obwodową
  Prowadzący - prof. Danuta Pluta-Wojciechowska
  2018
  MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99, ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel
  Prowadzący - Barbara Paradowska
  2018
  Opóźniony rozwój mowy. Diagnoza i terapia
  Prowadzący - Dagmara Kalczyńska
  2018
  Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna
  Prowadzący - prof. Danuta Pluta-Wojciechowska
  2018
  Organizowanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zmieniającej się szkole
  Prowadzący - Consulting
  2018
  Ortodoncja w logopedii. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz i wewnątrzustnych w praktyce logopedycznej
  Prowadzący - dr hab. Barbara Ostapiuk
  2017
  Dyslalia Ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku, wadliwej wymowie i skuteczności terapii
  Prowadzący - dr hab. Liliana Konopska
  2017
  Nadmierne ślinienie się, techniki terapeutyczne
  Prowadzący - Marta Baj-Lider
  2017
  Praca nauczyciela z trudnym rodzicem
  Prowadzący - Edyta Jaworska
  2017
  Zmysłolandia
  Prowadzący - FUNimki
  2017
  Dr Myśli Główka
  Prowadzący - FUNimki
  2017
  Jak zarządzać klasą i modelować zachowania uczniów
  Prowadzący - Impuls do Rozwoju Edukacji
  2017
  Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
  Prowadzący - Marta Baj-Lider, Renata Ulman-Bogusławska
  2016
  K-Taping® therapist for speech therapy. Kinezjotaping w logopedii
  Prowadzący - Roger Ehrenreich
  2016
  Animator zabaw dla dzieci
  Prowadzący - Akademia Animatora
  2015