mgr Dominika Bednarska
Logopeda, Neurologopeda
Kwidzyn

mgr Dominika Bednarska

Logopeda, Neurologopeda Kwidzyn

Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości :)

Od trzech lat czynna zawodowo logopeda w Kwidzynie i okolicach. Obecnie posiadam specjalizacje z neurologopedii oraz wczesnej interwencji logopedycznej. Pracuję w szkole publicznej, niepublicznych przedszkolach oraz w niepublicznej poradni zdrowia.

Terapię prowadzę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

Dodatkowo świadczę usługi poprzez certyfikowane i kwalifikacyjne szkolenia, np.: 

- Certyfikowany terapeuta miofunkcjonalny (MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel),

- Certyfikowany Instruktor Masażu Shantala i Shantala Body Touch,

- Certyfikowany terapeuta K-Tapingu w logopedii,

- Certyfikowany specjalista z zakresu elektrostymulacji w logopedii,

- Certyfikowany Instruktor jogi dla dzieci,

- Certyfikowany terapeuta z programu „Logosensoryka©”.

Nieustannie poszerzam swoja wiedzę i wychodzę na przeciw potrzebom pacjentów.


W kręgu szczególnych zainteresowań zawodowych są przede wszystkim:

- wady wymowy, wynikające z wad anatomicznych lub funkcjonalnych (np. wady zgryzu, skrócone wędzidełko podjęzykowe, nieprawidłowe połykanie, oddychanie, żucie i grzyzienie),

- mowa rozszczepowa i powiązane z nią zaburzenia (np. nosowanie, zaburzenia toru oddechowego),

- wczesna interwencja logopedyczna (wczesna pomoc maluszkom, które od urodzenia zmagają się z problemami),

- zaburzenia mowy wynikające z problemów o podłożu neurologicznym (np. afazja, dyzartria, dysfagia, choroby neurodegeneracyjne),

- wspieranie terapii ortodontycznej, laryngologicznej, współpraca ze specjalistami.


Terapię logopedyczną/ neurologopedyczną /wczesną terapię logopedyczną mogę uzupełnić o:

- kinezjotaping logopedyczny,

- elektrostymulację logopedyczną,

- logosensoryczne zabawy lub zadania,

- masaż logopedyczny,

- terapię miofunkcjonalną,

- jogę dla dzieci,

- masaż Shantala.


Zapraszam do kontaktu :)


Adresy
FAMILMED
ul. Braterstwa Narodów 34
82-500 Kwidzyn
Polska, Pomorskie
609 665 137 | 609 665 138

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończyłam kierunek Logopedia na Uniwersytecie Gdańskim. W 2015 roku obroniłam tytuł licencjata z logopedii ze specjalizacją nauczycielską. Z kolei w 2017 roku ponownie podeszłam do obrony, tym razem zdobywając tytuł magistra ze specjalizacją wczesna interwencja logopedyczna. W ubiegłym roku, tj. 2019 ukończyłam podyplomowe studia na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej na kierunku: Neurologopedia z elementami surdologopedii i tyflologopedii, tym samym zdobywając specjalizację z neurologopedii. Nieustannie dokształcam się na różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach, wychodząc pacjentom na przeciw.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2019 - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

   Neurologopedia z elementami surdologopedii i tyflologopedii (studia podyplomowe)

  • 2017 - Uniwesytet Gdański

   Logopedia st. II (magisterskie), spec. wczesna interwencja logopedyczna

  • 2015 - Uniwesytet Gdański

   Logopedia st. I (licencjat), spec. nauczycielska

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Kreatywna terapia logopedyczna, czyli tworzenia własnego warsztatu pracy
  2020
  Instruktor jogi dla dzieci
  2019
  Logosensoryka©. Szkolenie dla specjalistów
  2019
  Elektrostymulacja w logopedii
  2019
  Pacjent z rozszczepem wargi i/lub podniebienia – postępowanie chirurgiczne, diagnoza i terapia logopedyczna
  2019
  Wykorzystanie elektrostymulacji w terapii pacjentów z wadami twarzoczaszki
  2019
  Anatomia palpacyjny struktur narządu żucia
  2019
  Smykopląsy!
  2019
  Neuroterapia palpacyjno-pulsacyjna sfery orofacjalnej
  2019
  Otoskop dla logopedów
  2019
  Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
  2019
  Pierwsza pomoc przedmedyczna - trening praktyczny
  2018
  Neurodydaktyka cz. I
  2018
  Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna
  2018
  Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania w dzieci od 3-4 roku życia z dyslalią obwodową
  2018
  MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99, ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel
  2018
  Opóźniony rozwój mowy. Diagnoza i terapia
  2018
  Ortodoncja w logopedii. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz i wewnątrzustnych w praktyce logopedycznej
  2017
  Dyslalia Ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku, wadliwej wymowie i skuteczności terapii
  2017
  Nadmierne ślinienie się, techniki terapeutyczne
  2017
  Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
  2016
  K-Taping® therapist for speech therapy. Kinezjotaping w logopedii
  2016