mgr Emilia Hudzik
Logopeda
Łódź, Widzew

mgr Emilia Hudzik

Logopeda Łódź, Widzew

Jestem logopedą, pedagogiem osób niepełnosprawnych intelektualnie, trenerem umiejętności społecznych. Prowadzę własny gabinet logopedyczny. W Miejskim Przedszkolu nr 20 w Łodzi pełnię stanowisko logopedy. Pracuję także z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 51 w Łodzi.


Adresy
Logopeda Emilia Hudzik
NZOZ Centrum Leczenia Rodziny ul. Przybyszewskiego 163 163
93-120 Łódź
Polska, Łódźkie
570010390

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
diagnoza logopedyczna od 100,00 zł
terapia logopedyczna od 70,00 zł
pisemna opinia logopedyczna od 50,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

-Krakowski Instytut Rozwoju i Edukacji:

oligofrenopedagogika

-Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

logopedia

-Akademia Ignatianum w Krakowie:

pedagogika z interwencją kryzysową

-Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

praca socjalna

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  ASD zaburzenia spektrum autyzmu, diagnoza małego dziecka
  2020
  Trening Umiejętności Społecznych
  Prowadzący - Cognitus
  2020
  Echolalia
  Prowadzący - Joanna Wójtowicz-Pałasz
  2020
  Diagnoza logopedyczna dzieci dwujęzycznych
  Prowadzący - dr Aneta Nott - Bowe
  2020
  Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
  Prowadzący - dr Marzena Machoś
  2020
  mgr Agata Gładowicz - Bojarska
  Prowadzący - Opóżniony rozwój mowy, kreatywne postępowanie logopedyczne
  2020
  Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
  Prowadzący - Prof. UŚ, dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
  2020
  Samookaleczenia i próby samobójcze u młodzieży. Przyczyny, mechanizmy, interwencja
  Prowadzący - mgr Dariusz Piotrowicz
  2019
  Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych
  Prowadzący - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  2019
  Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS (diagnoza, terapia, rokowania)
  Prowadzący - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  2019
  Praca z dzieckiem nadpobudliwym
  Prowadzący - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  2018
  Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej
  Prowadzący - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  2018
  D jak dysleksja rozwojowa – diagnoza, wsparcie, pomoc
  Prowadzący - Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kangur
  2018
  Polubić i zbudować więź - recepta na trudne dziecko
  Prowadzący - Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kangur
  2017
  Wybrane aspekty pracy z osobami dotkniętymi przemocą, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób starszych
  Prowadzący - Instytut Rozwoju i Edukacji Progres
  2016
  Diagnoza zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży
  Prowadzący - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
  2015