mgr Julia Nowińska
Logopeda, Neurologopeda
Grudziądz

mgr Julia Nowińska

Logopeda, Neurologopeda Grudziądz

Neurologopeda, Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej (II st.), pedagog, terapeuta ręki (II st.), trener EEG Biofeedback i Treningu Umiejętności Społecznych


- diagnostyka i terapia neurologopedyczna i logopedyczna dzieci (od urodzenia), młodzieży i dorosłych;

- diagnoza i terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI);

- terapia w zaburzeniach neurologicznych i neurodegeneracyjnych;

- terapia dyslalii (wad wymowy);

- diagnoza w kierunku wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju dziecka;

- terapia neurologopedyczna osób dorosłych;

- terapia osób z autyzmem;

- ocena funkcji ssania u niemowląt;

- diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu;

- AAC;

- kinesiotaping logopedyczny i stomatologiczny;

- rehabilitacja i oklejenia w przypadkach klinicznych:

- niedowładu mięśni twarzy,

- porażenia mięśni twarzy,

- niestabilności stawu skroniowo-żuchwowego,

- dysfagii,

- bruksizmu,

- ślinienia;

- integracja odruchów ustno-twarzowych;

- masaż logopedyczny;

- terapia dzieci i młodzieżyp z uszkodzeniami OUN;

- terapia wybiórczości pokarmowej;

- ocena narządów artykulacyjnych, ocena wędzidełka;

- terapia alalii, opóźnionego rozwoju mowy, SLI;

- terapia afazji;

- terapia jąkania;

- terapia dzieci z zespołami wad genetycznych;

- terapia karmienia;

- terapia dysfagii (zaburzeń połykania);

- terapia nadmiernego ślinienia się;

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

- terapia ręki;

- ocena ryzyka dysleksji;

- zastosowanie neuroedukacji;


Adresy
Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży Ludzik
Chełmińska 99 | II piętro
86-300 Grudziądz
Polska, Kujawsko-Pomorskie
726950034 | 603837676
Logopeda.pl
„Niebieska Kraina” Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci Autystycznych
ul. Chełmińska 99
86-300 Grudziądz
Polska, kujawsko-pomorskie
726950034
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Konsultacja od 100,00 zł
Sporządzanie dokumentu (opinia, ocena funkcji, zalecenia) od 80,00 zł
Terapia od 80,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Neurologopeda (studia magisterskie, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny)

Pedagogika (Uniwersytet Gdański)

Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia (PSTIS -kwalifikacyjny  kurs specjalistyczny, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu - studia podyplomowe)   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2020 - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

   Integracja Sensoryczna, studia podyplomowe

  • 2015 - PSTIS

   Integracja Sensoryczna (II stopnia)

  • 2014 - Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny

   Neurologopedia

  • 2012 - Uniwersytet Gdański

   Pedagogika - Wczesna Edukacja