mgr Kamila Młynarczyk
Logopeda
Kraków

mgr Kamila Młynarczyk

Logopeda Kraków

Jestem pedagogiem specjalnym (oligofrenopedagogiem), logopedą, terapeutą pedagogicznym oraz pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Od 5 lat zawodowo zajmuję się terapią dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadząc mobilny gabinet terapeutyczny "Kamyczek". 

Kamień to dla mnie symbol mądrości i potęgi, ale jednocześnie stanowi odniesienie do etapów rozwoju dziecka. Podczas, gdy niektóre z nich pojawiają się z opóźnieniem lub wcale, ja staram się pomóc oraz sprawić, by dziecko postawiło swą „nóżkę” na kolejnym „kamyczku” i mogło z radością przemierzać świat, pokonując pewne bariery i trudności. 

Pracuję także w placówce integracyjnej jako pedagog specjalny i logopeda, a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej, prowadząc terapię logopedyczną.

Praca z dziećmi to dla mnie ogromna radość i przyjemność. Terapię opieram na budowaniu relacji. Uśmiech dziecka podczas zajęć to dla mnie największa nagroda! Ćwiczenia prowadzę poprzez zabawę, dopasowując je do możliwości i zainteresowań mojego pacjenta.

W ramach zajęć prowadzę terapię logopedyczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz wadami wymowy.


Usługi mobilne
 • Kraków Mielec

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Pedagog specjalny 
Logopeda
Terapeuta pedagogiczny

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2019 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

   pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

  • 2019 - Akademia Krakowska im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

   logopedia

  • 2017 - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

   pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Dlaczego dziecko z autyzmem nie uśmiecha się?
  Prowadzący - Akademia Logopedy, Krystyna Rymarczyk
  2020
  Mutyzm wybiórczy u dzieci w wieku przedszkolnym
  Prowadzący - Akademia Logopedy, Aleksandra Rosińska
  2020
  Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem
  Prowadzący - Akademia Logopedy, Joanna Pałasz
  2020
  Pomoce terapeutyczne dla dzieci z ASD
  Prowadzący - Fundacja Pomoc Autyzm, Ewelina Ciarka
  2020
  Zaburzenia języka i komunikacji u Małego Dziecka (autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza różnicowa okiem logopedy klinicznego
  Prowadzący - Pareo, Joanna Pałasz
  2020
  Jąkanie - sesja pytań i odpowiedzi
  Prowadzący - Krzysztof Szamburski
  2020
  ASD-EAST Conference
  Prowadzący - David Preece
  2020
  Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka!
  Prowadzący - Małgorzata Gawryl
  2020
  AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna z dzieckiem z ASD
  Prowadzący - Fundacja Pomoc Autyzm, Ewelina Ciarka
  2020
  Autonomicznie, czyli jak? Jak budować autonomię komunikacyjną użytkowników AAC
  Prowadzący - GenerAACja, Katarzyna Włodarczyk
  2020
  AAC - czytam z dzieckiem. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej w ramach czytania uczestniczącego.
  Prowadzący - Monika Kozyrska
  2020
  Ogólnopolska Konferencja „W świecie elfów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia”
  Prowadzący - Wydawnictwo Edukacyjne
  2019
  Echolalia
  Prowadzący - Joanna Wójtowicz-Pałasz
  2019
  Metody i formy pracy z uczniem z zespołem Aspergera
  Prowadzący - Izabella Oliwia Galon
  2019
  „Strategie wspierające samodzielność dziecka z autyzmem w grupie przedszkolnej”
  Prowadzący - Małgorzata Ciemborowicz
  2019
  Szkolenie z zakresu rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w kontekście zadań szkolnego specjalisty
  Prowadzący - Maria Foryś
  2018
  LOGORYTMIKA – ruch, słuch, słowo
  Prowadzący - Procentrum, Ewa Bombol
  2018
  Jak motywować dzieci z zespołem Downa do czytania i pisania?
  Prowadzący - Barbara Sikora
  2017
  Konferencja „Zdolności, dysleksja i podwójna wyjątkowość u dzieci i młodzieży. Wyzwania dla diagnozy i terapii”
  Prowadzący - Polskie Towarzystwo Dysleksji
  2017
  II Międzynarodowa Konferencja „Wsparcie osób z niepełnosprawnością w drodze do aktywizacji zawodowej”
  Prowadzący - Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza"
  2016
  System Numicon
  Prowadzący - Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza"
  2016
  Konferencja naukowa "Niepełnosprawność i co dalej?"
  Prowadzący - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
  2015