mgr Katarzyna Biernacka
Logopeda, Neurologopeda
Kraków, Grzegórzki

mgr Katarzyna Biernacka

Logopeda, Neurologopeda Kraków, Grzegórzki

Jestem logopedą  oraz filologiem polskim, ukończyłam podyplomowe studia z zakresu neurologopedii. Od kilku lat pracuję z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej, m.in. z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, dyslalią, dysleksją, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, afazją. Prowadzę także zajęcia z dziećmi wielojęzycznymi oraz stymulację dzieci zdrowych. W swojej pracy skupiam się zarówno na rozwoju mowy dziecka, jak i stymulacji wszystkich funkcji poznawczych. 

Gabinety logopedyczno-terapeutyczne Gadułka i spółka tworzę wraz z koleżankami-terapeutkami. Połączyła nas przyjaźń oraz wspólna pasja, którą jest praca z dziećmi. Każda z nas ma inny charakter, temperament i zainteresowania. Dzięki temu świetnie uzupełniamy się i tworzymy zgrany zespół. Codzienne rozmowy są inspiracją do tworzenia ciekawych zajęć dla naszych uczniów. Praca w zespole umożliwia nam wymienianie się doświadczeniami i spostrzeżeniami, dzięki czemu nieustannie uczymy się nowych rzeczy od siebie nawzajem.


Adresy
Gadułka i spółka
Sądowa 1 | 16
31-542 Kraków | Grzegórzki
Polska, małopolskie
604388991
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Zajęcia logopedyczno-terapeutyczne
Nauka czytania
Stymulacja ogólnorozwojowa

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Jestem absolwentką filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską z logopedią Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę magisterską na temat wysokich technologii w słownictwie dzieci przedszkolnych napisałam pod kierunkiem Profesor Jagody Cieszyńskiej-Rożek. Ukończyłam również podyplomowe studia neurologopedyczne. Wciąż pogłębiam swoją wiedzę na kursach i szkoleniach.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2016 - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

   Neurologopedia

  • 2015 - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

   Filologia polska, logopedia

  • 2013 - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

   Filologia polska, nauczycielska z logopedią

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Dyslalia. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń
  Prowadządzący - prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta–Wojciechowska i dr Barbara Sambor
  2020
  Rozwój i stymulacja dziecka w pierwszym roku życia
  Prowadządzący - dr Ewa Bielenda-Mazur
  2019
  System Numicon – podstawowe umiejętności matematyczne
  Prowadządzący - mgr Dagmara Kubiak
  2019
  Test SON-R 2,5–7. Badanie i interpretacja wyników
  Prowadządzący - prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
  2016
  Diagnozowanie możliwości poznawczych i ocena rozwoju Międzynarodową Skalą Wykonaniową Leitera
  Prowadządzący - prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
  2015
  Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztat praktyczny
  Prowadządzący - mgr Katarzyna Sedivy
  2015
  Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Prowadządzący - prof. UP dr hab. Marta Korendo
  2015
  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – niesłyszących, autystycznych, z afazją
  Prowadządzący - dr Zdzisława Orłowska-Popek
  2015
  Rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym
  Prowadządzący - mgr Agnieszka Bala
  2015
  Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia
  Prowadządzący - dr Ewa Bielenda-Mazur
  2015
  Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny
  Prowadządzący - mgr Agnieszka Bala
  2015
  I Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja Naukowa - Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych
  Prowadządzący - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  2014
  Diagnoza i terapia wad wymowy
  Prowadządzący - mgr Alicja Kabała
  2014