mgr Klaudia Kozak-Półchłopek
Logopeda, Psycholog
Krościenko Wyżne, Krościenko Wyżne

mgr Klaudia Kozak-Półchłopek

Logopeda, Psycholog Krościenko Wyżne, Krościenko Wyżne

Jestem terapeutą dzieci i młodzieży, z wykształcenia psychologiem, pedagogiem i logopedą. Przez kilka lat szukałam swojej drogi zawodowej, zdobywając doświadczenie w pracy psychologa i logopedy, pracując na wielu, często bardzo różnych, stanowiskach z osobami z różnymi potrzebami i w różnym wieku. 

W końcu jednak zdecydowałam (lub po prostu znalazłam własną ścieżkę, wskakując na właściwe dla siebie tory) z kim chcę i najlepiej umiem pracować. Z dziećmi i młodzieżą. 

Prowadzę terapię dzieci, począwszy od wczesnej interwencji specjalistycznej, na terapii dyslalii skończywszy. Jako psycholog wspieram dzieci w poszukiwaniu ich drogi, ćwiczeniu funkcji poznawczych, trenowaniu uwagi, ale także w byciu pewnym siebie pielęgnowaniu poczucia własnej wartości i bycia kimś wyjątkowym. Jestem Trenerem Umiejętności Społecznych (dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży, także tej z trudnościami w rozwoju) prowadząc zajęcia indywidualne lub grupowe zawsze mam na względzie tę sferę rozwoju: społeczną, emocjonalną, tak zwaną socjalizację czy "szkołę życia". Chcę, by dzieci i młodzież miały poczucie, że są kompetentnymi członkami społeczności, w której wzrastają. 

Działam kompleksowo, nie stawiając granic, uwzględniając różne sfery rozwoju dziecka. Uczymy się nie tylko poprawnej wymowy, ale również komunikacji, koncentracji, wyrażania swoich potrzeb i emocji, a czasami wzmacniamy tą delikatną sferę pewności siebie. 

Prowadzę zajęcia grupowe i indywidualne, a opieką obejmuję cały system, w którym znajduje się dziecko, bo czasami rodzic też potrzebuje wsparcia i "damy radę" :) 


Adresy
Gabinet Wspomagania Rozwoju i Terapii WSPIERANKA
ul. Brzozowska 1A
38-422 Krościenko Wyżne
Polska, Podkarpackie
530285110 | 500049169

Usługi mobilne
 • Krosno, Krościenko Wyżne, Iskrzynia, Korczyna

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Diagnoza i terapia logopedyczna
Diagnoza i terapia psychologiczna
Trening Umiejętności Społecznych
Zajęcia grupowe dla dzieci od 1 roku życia
Wczesne wspomaganie rozwoju
Terapia dyslalii
Wsparcie dla rodziców, poradnictwo psychologiczne
Trening Funkcji Poznawczych
od września 2021: terapia dzieci metodą Play Therapy

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunkach: jednolite magisterskie studia psychologiczne, studia licencjackie oraz uzupełniające magisterskie na kierunku pedagogika specjalna- resocjalizacja. Następnie studiowałam podyplomowo na Akademii Ignatianum w Krakowie logopedię. 

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2019 - Akademia Ignatianum w Krakowie

   Studia podyplomowe Logopedia

  • 2017 - Uniwersytet Jagielloński

   Jednolite studia magisterskie- Psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna, psychologia kliniczna dziecka

  • 2015 - Uniwersytet Jagielloński

   Studia magisterskie pedagogika specjalna-resocjalizacja

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Szkolenie MAKATON- I stopień
  Prowadzący - Program Rozwoju Komunikacji Makaton
  2021
  Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa
  Prowadzący - mgr Agata Gładowicz-Bojarska
  2021
  Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne
  Prowadzący - mgr Agata Gładowicz-Bojarska
  2021
  Trener Umiejętności Społecznych dzieci w wieku przedszkolnym
  Prowadzący - Studio Psychologiczne Joanna Węglarz
  2021
  Trener Funkcji Poznawczych
  Prowadzący - Studio Psychologiczne Joanna Węglarz
  2021
  Trening Zastępowania Agresji TZA. Model pracy terapeutycznej dzieci i młodzieży
  Prowadzący - SOYER Centrum Szkoleniowe
  2020
  Attention Autism
  Prowadzący - Celina Twardysz
  2020
  Trener Umiejętności Społecznych
  Prowadzący - TUS Szkolenia
  2019
  Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami w ze spektrum autyzmu. Kurs III stopniowy
  Prowadzący - Fundacja od Początku
  2018
  Terapia Ręki- I stopień
  Prowadzący - aCentrum Szkolenia
  2018
  Masaż logopedyczny od podstaw- podejście praktyczne
  Prowadzący - mgr Aleksandra Kaczyńska
  2018
  Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
  Prowadzący - dr Marzena Machoś-Nikodem
  2018