mgr Marcelina Przeździęk

Logopeda, Neurologopeda

mgr Marcelina Przeździęk

Logopeda, Neurologopeda, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial Disorders

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako neurologopeda w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego i w Oddziale Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Obecnie pracuję w Centrum Intensywnej Terapii Olinek (www.olinek.com.pl) i Klinice Rehabilitacyjnej Doctor Best w Warszawie.

Pracuję z niemowlętami i dziećmi w ramach wczesnej interwencji terapeutycznej wspierając rozwój funkcji pokarmowych, a także rozwój mowy i umiejętności komunikacyjnych. Specjalizuję się w terapii najmniejszych pacjentów z trudnościami w karmieniu, szczególnie w kontekście nauki jedzenie droga doustną dzieci karmionych alternatywnie.

Moja praca to moja pasja. Dzielę się swoją wiedzą z rodzicami i terapeutami, a przede wszystkim jestem przy dzieciach i z dziećmi.

Jestem wykładowcą akademickim i szkolę terapeutów w tematyce związanej z nauką jedzenia doustnego dzieci karmionych alternatywnie. Biorę udział w licznych szkoleniach w kraju i zagranicą.

Jestem członkiem European Society for Swallowing Disorders i The International Parkinson and Movement Disorder Society. Stworzyłam i prowadzę szkolenia "Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych alternatywnie" i "Wspomaganie karmienia dzieci z MPD". Współpracuję z wieloma placówkami edukacyjnymi w ramach superwizji i wspieram terapeutów ucząc ich jak karmić dzieci.

Od wielu lat interesuję się także terapią pacjentów dorosłych ze Stwardnieniem Rozsianym konsultując ich i wspierając terapeutycznie. Od czasów studenckich dyzartria jest zaburzeniem mowy, które szczególnie mnie zajmuje.


Wystąpienia na konferencjach i spotkaniach naukowych:
 • XIV Ogólnopolska konferencja logopedyczna Metody i techniki terapii logopedycznej. Od terapii do praktyki”, wrzesień 2015.

 • Wspomaganie karmienia dzieci z mpd. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologopedycznego – prowadzenie warsztatów „Terapia logopedyczna dziecka z zespołem Downa”, kwiecień 2016

 • Konferencja naukowo- szkoleniowa Małe dziecka – tabu i mity, maj 2016 – Prowadzenie warsztatów : „Niemowlę z grupy ryzyka – fakty i mity”, „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z grupy ryzyka”, maj 2016

 • Interdyscyplinarna Szkoła Zimowa- Postępy w neonatologii, współprowadzenie warsztatów "Uwarunkowania i zagrożenia ze strony praktyki klinicznej dla karmienia naturalnego. Techniki wspierania dojrzewania umiejętności jedzenia" – Paweł Zawitkowski z zespołem, marzec 2017

 • XV Ogólnopolska konferencja logopedyczna Logopedia- tradycja i perspektywy rozwoju. "Wystąpienie pt. "Smoczek- czy jest problemem logopedy? Fakty i mity na temat ssana nieodżywczego", wrzesień 2017.

 • II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Forum Praktyków – Pediatria „Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną – podejście interdyscyplinarne”. Wygłoszenie referatu „Trudności z karmieniem dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”, grudzień 2018

 • I Studencka Konferencja Logopedyczna Dysfagia- Przełknij to!. Prowadzenie warsztatu „Wspomaganie karmienia dzieci z MPD”, kwiecień 2019


Artykuły
 • Marcelina Przeździęk, Wspomagania karmienia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym – wybrane zagadnienia, Studia Pragmalimgwistyczne, Rok VII, 2016,

 • Marcelina Przeździęk, Zestaw ćwiczeń dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, PTSR,Warszawa, 2011,

 • Marcelina Przeździęk, Iwona Sołtys, Jacek Zaborski, The role of speech and language therapist in the care of a patient suffering from multiple sclerosis, MS Report, 3/2017,

 • Marcelina Przeździęk, Speech and language disorders in multiple sclerosis, MSReport, 1/2013,

 • Paweł Zawitkowski, Marcelina Przeździęk, Magdalena Bednarczyk, Liliana Klimont, Paulina Stobnicka-Stolarska, Dorota Dereń, Anna Dylewska, Aleksandra Kmita, Dorota Lipska, Paweł Solecki, Anna Szozda-Bugajska, Opieka i terapia rozwojowa dla wcześniaków i ich rodzin po wypisie ze szpitala (standard w zakresie fizjoterapii i logopedii), [w:] Standardy opieki ambulatoryjnej and dzieckiem urodzonym przedwcześnie. Warszawa, 2018 ,

Artykuły tego autora