Naszym podstawowym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok.110, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138, telefon (+48 22 247-24-18), z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem: [email protected]

2. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych są zależne od rodzaju Usług, z których Państwo korzystacie:

Usługa Podstawa Prawna Cel przetwarzania Okres przechowywania danych
Rejestracja Profilu Specjalisty lub Rejestracja Profilu Placówki Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wykonanie obowiązku prawnego) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną celem podejmowania działań na Państwa rzecz związanych z funkcjonalnością naszego serwisu. Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta Użytkownika.
Odpowiedzi na zapytania/ reklamacje Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych w celu realizacji umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie danych w celu realizacji obowiązków nałożonych na Usługodawcę. Udzielanie odpowiedzi na pytania oraz rozpatrywanie reklamacji Użytkowników. Po rozpatrzeniu zapytania lub reklamacji przechowujemy dane przez okres nieprzekraczający dwóch lat, chyba że charakter zapytania wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.
Newsletter Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu bezpośredniego na podstawie zgody którą mogą Państwo dobrowolnie wyrażacie Państwo podczas zapisywania się do newslettera zaznaczając odpowiedni checkbox. Świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów. Uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera. Będziemy wysyłać nasz newsletter do czasu złożenia rezygnacji z jego otrzymywania. W każdym newsletterze zawarty jest link, za pomocą którego mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newsletterów.
Marketing bezpośredni Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą mogą Państwo dobrowolnie wyrazić podczas rejestrowania profilu Użytkownika, zaznaczając odpowiedni checkbox. Przesyłanie informacji o aktualnych produktach, ofertach za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez kontakt telefoniczny. Będziemy wysyłać informacje handlowe do czasu złożenia rezygnacji z jego otrzymywania. W każdej informacji handlowej zawarty jest link, za pomocą którego mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
Udział w kampaniach/konkursach Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą mogą Państwo dobrowolnie wyrazić podczas zapisywania się do kampanii/konkursu zaznaczając odpowiedni checkbox. Cele związane z konkursem, w którym Użytkownik wziął udział. W przypadku zdobycia przez Użytkownika nagrody jego dane teleadresowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w celu doręczenia nagrody. Szczegółowe warunki konkursu określa każdorazowo Regulamin konkursu. Po zakończeniu kampanii przechowujemy dane dotyczące Państwa udziału w kampanii/ konkursu w celu wysłania nagrody i udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące kampanii. Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż trzy miesiące od zakończenia kampanii/ konkursu.
Dodawanie Artkułów w profilu Specjalisty Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych w celu realizacji umowy pomiędzy Autorem artykułów a Usługodawcą. Realizacja zawartej umowy. Dane Specjalistów będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta a następnie przez okres 6 lat, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Wystawianie Kart Pracy na sprzedaż przez Specjalistów Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych w celu realizacji umowy pomiędzy Specjalistą a Usługodawcą. Realizacja zawartej umowy, wypłata wynagrodzenia. Dane Specjalistów będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta a następnie przez okres 6 lat, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń a także dla celów podatkowych (faktury VAT).
Zakup Kart Pracy przez Kupujących Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych w celu realizacji umowy pomiędzy Kupującym a Usługodawcą. Realizacja zawartej umowy, przyjęcie zamówienia oraz jego realizacja. Dane Kupujących będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta a następnie przez okres 6 lat, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń a także dla celów podatkowych (faktury VAT).
Rejestracja subdomen w domenie logopeda.pl oraz innych domen Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych w celu realizacji umowy pomiędzy Specjalistą a Usługodawcą. W przypadku rejestracji subdomeny oraz domeny, Specjalista staje się odrębnym administratorem danych przetwarzanych w ramach funkcjonowania strony www w domenie logopeda.pl i funkcjonalności Portalu Logopeda.pl. Realizacja zawartej umowy. Dane Specjalistów będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta a następnie przez okres 6 lat, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń a także dla celów podatkowych (faktury VAT).
Rejestracja strony internetowej - Serwisu Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wykonanie obowiązku prawnego) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną celem podejmowania działań na Państwa rzecz związanych z funkcjonalnością naszego serwisu. Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta Użytkownika. W przypadku wyboru usług płatnych, dane Specjalistów będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta a następnie przez okres 6 lat, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń a także dla celów podatkowych (faktury VAT).

3. Uprawnienia Użytkowników

1. Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

2. Z uprawnień określonych w pkt. 1 można skorzystać kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w zakładce „Kontakt”.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa poprosimy Państwa o podanie określonych znanych nam informacji. Przez zastosowanie takiego zabiegu możemy zweryfikować, czy faktycznie chodzi o osobę, której dane dotyczą.

4. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich skarg związanych z ochroną danych osobowych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, strona internetowa: https://uodo.gov.pl/

5. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

6. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest newsletter lub informacja handlowa lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub informacji handlowej, klikając na link umieszczony w stopce każdego newslettera lub informacji handlowej, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej, a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

4. Pliki cookies

1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Pliki cookies zwane po polsku "ciasteczkami" stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. https://logopeda.pl.

Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp. Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Pliki cookies stanowią zatem dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony internetowej.

2. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

  • cookies sesyjne - są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.
  • cookies trwałe - są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.
  • funkcjonalne pliki cookies - pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, zabezpieczenia funkcjonowania strony,
  • własne pliki cookies - zamieszczane przez Serwis Logopeda.pl oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora,
  • cookies marketingowe- w celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook Inc, tj. Facebook Piksel oraz firmy Google LLC,
  • cookies analityczne - korzystamy z usług firmy Google LLC, tj. z Google Analitics.

3. W celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook, tj. Facebook Piksel. Usługa polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kierowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook Piksel można znaleźć na poniższej stronie: poniższej stronie: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. Korzystamy również z usług firmy Google, tj. Google Analytics. Usługa polega na zbieraniu informacji na temat odwiedzin stron, takie jak wyświetlone podstrony , czas spędzony na stronie oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Dokładne informacje o sposobie działania Google Analytics można znaleźć na poniższej stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

4. W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

5. Pliki cookies są wykorzystywane w Portalu za zgodą Użytkownika.

6. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Portalu plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

7. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

8. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funckjonalności Seriwsu.

9. Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

Nazwa przeglądarki Link:
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
Safari (iOS) https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Safari (macOS) https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=pl_PL

5. Wtyczki mediów społecznościowych

1. Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, za które właściciel Serwisu nie odpowiada. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z usług oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administracją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

2. Zasady ochrony prywatności w serwisach podmiotów trzecich:

Facebook Logopeda.pl umieszcza na stronach swojego Serwisu przyciski "Lubię to" i "Udostępnij" powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest przycisk odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku "Lubię to" Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod linkiem: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram Logopeda.pl umieszcza na swojej stronie wtyczki odwołujące do serwisu Instagram. Używając tej wtyczki Użytkownik loguje się w serwisie Instagram, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Instagram. Z polityką tą można zapoznać się pod linkiem: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

6. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

1. Logopeda.pl może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
- firmy księgowe, kadrowe i audytorskie,
- kancelarie prawne,
- dostawcy usług technicznych, w celi zarządzania bazą danych klientów,
- firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Serwis,
- firmy świadczące usługi call center i wysyłki sms oraz e-mail,
- podmioty obsługujące płatności.

2. Wszystkie zewnętrzne podmioty mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji danej usługi. Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa danych muszą przetwarzać je z ostrożnością i przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom.

3. Logopeda.pl może przekazać dane osobowe uprawnionym władzom, organom podatkowym i/lub organom ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

7. Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

1. Logopeda.pl robi wszystko aby Państwa dane były bezpieczne. W tym celu wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo. W tym celu stosujemy następujące rozwiązania techniczne:
- testowanie Portalu pod kątem bezpieczeństwa,
- kontrolowanie dostępu do danych w ramach Portalu,
- metody kryptograficzne,
- stosowanie certyfikatu SSL,
- uwierzytelnianie Użytkowników.

8. Gdzie mogę zgłosić zastrzeżenia/ uwagi do co przetwarzania danych osobowych?

- za pośrednictwem e-maila: [email protected],
- korespondencyjnie na adres siedziby firmy: Logopeda.pl Jakub Skoczylas
ul. Słowackiego 67 lok.110
97-300 Piotrków Trybunalski

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.