54 zdjęcia z dziećmi wykonującymi różne czynności z życia codziennego. Jest to obszerny zakres językowy