mgr Agnieszka Gajdemska-Koguciuk
Logopeda, Surdologopeda
Warszawa

mgr Agnieszka Gajdemska-Koguciuk

Logopeda, Surdologopeda Warszawa

Logopeda ogólny, Surdologopeda, Diagnosta zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), Provider ATS Neuroflow, Jestem współwłaścicielką specjalistycznej poradni dla dzieci Progres Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

Zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD). Specjalizuję się w pracy z dziećmi z autyzmem, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją.

Absolwentka Uniwersytetu Marie Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Studiów Podyplomowych specjalizacji Surdologopedycznej w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Uczestniczka licznych szkoleń, kursów i warsztatów dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej.Adresy
Progres Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny
Opaczewska 60A
02-201 Warszawa | Ochota
Polska, Mazowieckie
798623695 | 660443016
Logopeda.pl
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie
Żwirki i Wigury 63A
02-109 Warszawa | Ochota
Polska, Mazowieckie
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Konsultacja logopedyczna/surdologopedyczna od 150,00 zł
Terapia logopedyczna/surdologopedyczna dzieci i młodzieży od 120,00 zł
Wystandaryzowana Diagnoza Logopedyczna od 300,00 zł
Wystandaryzowana Ocena Rozwoju Psychoruchowego od 300,00 zł
Terapia karmienia, trening jedzenia od 150,00 zł
Masaż logopedyczny twarzy i jamy ustnej od 150,00 zł
Kinesiotaping logopedyczny (plastrowanie dynamiczne) od 50,00 zł
Opinia logopedyczna od 150,00 zł
Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego od 300,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończone następujące kursy i szkolenia:

Neuroflow – Provider Treningu Słuchowego Neuroflow,

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka,

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka-Programy Terapii – KOLD-PT – modelowanie programów terapii na podstawie diagnozy testem KOLD,

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci,

KORP – PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Kinesiology taping w logopedii, plastrowanie dynamiczne (Kurs podstawowy, Kurs rozwijający),

Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym

Responsywność w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji

Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i Zespołem Aspergera

Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka,

Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi,

Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – wprowadzanie nowych umiejętności,

Terapia neurobiologiczna

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

Stymulacja procesów myślenia – kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

Stymulacja funkcji poznawczych u dzieci z Zespołem Downa

Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z wadą słuchu

Wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu – rola rodziców i terapeutów

Terapia dzieci z uszkodzonym narządem słuchu i problemami w komunikacji

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

Trening jedzenia – szkolenie dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu

Karmienie terapeutyczne Human Touch