mgr Agnieszka Rosicka
Logopeda
Solec nad Wisłą

mgr Agnieszka Rosicka

Logopeda Solec nad Wisłą

Jestem logopedą i od dwudziestu lat nauczycielem polonistą. Wiem, jak ważna jest dla  rozwoju dziecka   prawidłowa ocena jego umiejętności komunikacyjnych.  Wczesna pomoc logopedyczna jest gwarancją sukcesu w edukacji szkolnej.

Pracuję z dziećmi w różnym wieku. Niemowlakom pomagam w wywołaniu odruchu ssania, oceniam wędzidełka podjęzykowe,dobieram prawidłowy smoczek, uczę  prawidłowego wzorca raczkowania...

Przedszkolaki to inne problemy, np.  opóźniony rozwój mowy, zaburzenia słuchu fonematycznego, niepłynność mowy, dyslalia. Dzieciom w wieku szkolnym pomagam wygrać  z dysleksją. Młodzież na zajęciach logopedycznych poznaje techniki prawidłowej emisji głosu. Moi dorośli pacjenci  najczęściej trafiają do mojego gabinetu z rozpoznaniem afazji poudarowej.


W pracy wykorzystuję wiele metod. Jestem fanką Metody Krakowskiej prof. Cieszyńskiej. Stosuję masaż logopedyczny i kinesjotaping .  Dzięki Zuzi odkryłam elektrostymulację  prądami TENS I EMS w logopedii. Elektrostymulacja przynosi widoczne efekty w terapii: dyslalii,  Zespole Downa, po udarze, przy uszkodzeniach korowych, autyzmie, Zespole Angelmana,, w porażeniu nerwu twarzowego, zaburzeniach motoryki małej, regulacji procesów ślinienia, rozszczepach, w pracy z dzieckiem wiotkim i spastycznym.  Jestem Certyfikowanym  Terapeutą Innowacyjnych  Metod Elektrostymulacji w Logopedii. Adresy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Słoneczna 2
27-320 Solec nad Wisłą
Polska, mazowieckie
664360438 | 483766832

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Logopedia jest  fantastycznym zawodem, który wymaga ciągłego doskonalenia się  i zdobywania nowych wiadomości.  Logopeda musi otworzyć wiele drzwi, poznać wiele metod i porównać je, zanim  wybierze tę , którą zastosuje u swojego pacjenta.  Jest to bardzo czasochłonne, ale bardzo interesujące. Bycie logopedą , to bycie w ciągłej drodze,  w ciągłym poszukiwaniu wiedzy ,bo logopedia  jest  nauką interdyscyplinarną.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2016 - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

   Logopedia

  • 2002 - Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

   Informatyka

  • 1998 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach

   Filologia polska

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych. M2 Concept
  Prowadzący - dr hab. E. Mikołajewska
  2021
  Masaż logopedyczny sfery orofacjalnej
  Prowadzący - mgr S. Szober
  2021
  Reedukacja oddechowa w terapii dzieci
  Prowadzący - mgr S. Osipiuk- Sienkiewicz
  2021
  Elektrostymulacja w logopedii- moduł II
  Prowadzący - A. Kaczyńska E . Wojewoda
  2021
  Wspomaganie rozwoju dziecka ze specyficznymi problemami w nauce- Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP.
  Prowadzący - mgr Maria Matuszkiewicz
  2020
  Podejście osteopatyczne ukierunkowane na nerw błędny i układ odpornościwy-Still Academy (webinar)
  Prowadzący - Pascal GrolauX
  2020
  Rozkręcamy gabinet logopedyczny online
  Prowadzący - Magdalena Smolarek
  2020
  Fizjoterapia oddechowa w pediatrii- metody, techniki, sprzęt Odnowa Rehabilitacja Bydgoszcz
  Prowadzący - mgr Mikołaj Kowalski
  2020
  Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka.
  Prowadzący - Małgorzata Gawryl
  2020
  Emisja głosu w Twoim gabiecie logopedycznym.
  Prowadzący - Małgorzata Regent- Kozłowska
  2020
  Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu
  Prowadzący - Michał Włodarczyk Wiedza i Praktyka
  2020
  Nerw błędny
  Prowadzący - dr Janusz Kocjan
  2020
  Jak rozpoznać zaburzenia SI w gabinecie logopedycznym?
  Prowadzący - Katarzyna Wysocka
  2020
  Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii- podejście praktyczne.
  Prowadzący - mgr A. Kaczyńska i mgr E. Wojewoda
  2020
  Anatomia palpacyjna głowy i szyi dla logopedów.
  Prowadzący - dr n.med. M. Majchrzycki
  2020
  Wprowadzenie do kinesiotapingu w praktyce logopedy
  Prowadzący - mgr E. Wojewoda
  2020
  Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
  Prowadzący - dr Roksana Malak
  2019
  Ortodoncja w logopedii. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce
  Prowadzący - dr hab. Liliana Konopska
  2019
  Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergotrrapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
  Prowadzący - dr Teresa Kaczan
  2019
  Integracja odruchów ustno-twarzowych ( Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutowej)
  Prowadzący - mgr Joanna Kowalewska
  2018
  Interdyscyplinarna terapia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  Prowadzący - Forum Media Polska
  2018
  Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3-4 roku życia z dyslalią obwodową
  Prowadzący - dr hab. prof. Danuta Pluta Wojciechowska
  2018
  Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym
  Prowadzący - mgr Aneta Giczewska, mgr Renata Ulman- Bogusławska
  2018
  Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt- nowe podejście
  Prowadzący - dr Mira Rządzka
  2018
  Masaż Shantala jako metoda wspomagająca terapię logopedyczną
  Prowadzący - mgr Magdalena Mastalerek Dudek
  2018
  Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z zastosowaniem metody werbo- tonalnej
  Prowadzący - dr hab. Anita Lorenc
  2018
  Terapia logopedyczna dzieci z padaczką
  Prowadzący - mgr Magdalena Kozłowska
  2017
  Dysfunkcje oddychania i połykania w diagnozie i terapii logopedycznej
  Prowadzący - mgr Izabela Malicka
  2017
  Metoda Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan w teorii i praktyce logopedycznej
  Prowadzący - mgr Aleksandra Listwoń
  2017
  Kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
  Prowadzący - mgr Aleksandra Matyjasek
  2017
  Opóźniony rozwój mowy-prawidłowa diagnoza i skuteczne metody pracy z dzieckiem
  Prowadzący - Ewa Małachowska
  2016
  Terapia dzieci jąkających się
  Prowadzący - dr Krzysztof Szamburski
  2016
  Terapia neurobiologiczna dla początkujących
  Prowadzący - prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
  2016
  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Prowadzący - dr Zdzisława Orłowska Popek
  2016
  Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania
  Prowadzący - dr Katarzyna Sedivy
  2015
  Stymulacje mechanizmów lewopółkulowych-usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Prowadzący - prof. dr hab. Marta Korendo
  2015
  Praca terapeutyczna z dzieckiem dyslektycznym
  Prowadzący - mgr Grażyna Malinowska
  2004