mgr Aleksandra Jastrzębowska- Jasińska
Psycholog, Neurologopeda, Logopeda
Warszawa, Mokotów - Ursynów

mgr Aleksandra Jastrzębowska- Jasińska

Psycholog, Neurologopeda, Logopeda Warszawa, Mokotów - Ursynów

Bądź artystą mowy i swojego rozwoju!

Neurologopeda kliniczny, terapeuta jąkania, psycholog, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog specjalny, coach i terapeuta ręki. Terapeuta pracujący w duchu Rodzicielstwa bliskości. Właścicielka Artysta Mowy - Centrum Terapii i Rozwoju.

W swojej pracy łączę kompetencje logopedyczne i psychologiczne dbając o mowę i rozwój najmłodszych oraz prowadząc terapię z osobami dorosłymi. Specjalizuję się w terapii jąkania. Jestem autorem prowadzonego w Centrum Programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci (CZAD) dla dzieci jąkających się i ich rodziców. Oprócz tego prowadzę terapię wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, dzieci z niedosłuchem, spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami, a także doskonalenie głosu. Nieustannie kształcę się na studiach i szkoleniach z zakresu logopedii i psychologii.

Prowadzę również zajęcia psychologiczne z dziećmi wspierając ich rozwój poznawczy i emocjonalny. Współprowadzę warszawski Klub J (samopomocowy klub dla osób jąkających się). Prowadzę szkolenia z zakresu diagnozy i terapii jąkania oraz realizuję wiele projektów naukowych, występuję na konferencjach naukowych prezentując wyniki swoich badań, a także organizuję konferencje logopedyczne: Europejski Dzień Logopedy oraz Neuromowa, czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy.

Publikuję również artykuły dotyczące wyników swoich badań nad psychologicznymi i logopedycznymi aspektami jąkania u dzieci i dorosłych. W zeszłym roku otrzymałam grant Gene J. Brutten Fluency Disorders Fund za działalność naukową w uznaniu zasług i zaangażowania w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.

Jestem również wykładowcą i kierownikiem studiów Neurologopedia Profilowana na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie.


Adresy
Artysta Mowy - Centrum Terapii i Rozwoju
Komputerowa 7 | 83
02-677 Warszawa | Mokotów
Polska, mazowieckie
793111247
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Konsultacja neurologopedyczna od 140,00 zł
Konsultacja w zakresie jąkania, niepłynności mowy od 140,00 zł
Konsultacja psychologiczna od 140,00 zł
Konsultacja logopedyczna od 120,00 zł
Konsultacja pedagogiczna od 120,00 zł
Diagnoza terapii ręki od 120,00 zł
Konsultacja przed terapią miofunkcjonalną od 140,00 zł
Coaching od 100,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia ze specjalnością kliniczną oraz Pedagogika specjalna i Logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem też absolwentką studiów Neurologopedia i wczesna interwencja logopedyczna, które realizowałam na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich. Obecnie kontynuuję studia doktoranckie w dyscyplinie Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Ukończyłam również bardzo wiele kursów i szkoleń z zakresu psychologii, pedagogiki i logopedii.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2020 - Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Psychologii

   Psychologia

  • 2017 - Akademia Pedagogiki Specjalnej

   Psychologia, specjalność: kliniczna

  • 2017 - Wrocławski Uniwersytet Medyczny

   Neurologopedia kliniczna i wczesna interwencja logopedyczna

  • 2015 - Akademia Pedagogiki Specjalnej

   Pedagogika specjalna: Logopedia