mgr Aleksandra Rosińska
Logopeda, Neurologopeda
Warszawa

mgr Aleksandra Rosińska

Logopeda, Neurologopeda Warszawa

Razem możemy więcej!

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym-logopedą po warszawskim APSie, neurologopedą, terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej, językoznawcą, nauczycielem polskiego jako obcego, terapeutą miofunkcjonalnym i terapeutą ręki, raczkującym terapeutą szeroko pojętego karmienia/jedzenia, instruktorem jogi dla dzieci. 

W ciągu 10 lat pracy mam i miałam przyjemność pracować z dziećmi neurotypowymi (dyslalie, APD, jąkające się i in.), z ORM, afazją rozwojową, dyzartrią, dysfagią, apraksją, z ASD, FAS, MPDz, MW, ZD i innymi zespołami genetycznymi, od maluszków do młodszej młodzieży.

Przygotowuję swoje materiały do pracy (którymi również dzielę się na swojej stronie na fb), szkolę się nieustannie, uczę namiętnie i z pasją. Im więcej wiem, tym więcej wiem, że nie wiem i to jest fantastyczne!

Trochę piszę logopedycznych „rzeczy”, póki co do szuflady, ale zbieram się na odwagę (prawie groźba 😉)

Pozateraputowo jestem też:
- obciążona genetycznie (dziecko nauczycielskie)
- żoną małżona założyciela Grupa wsparcia mężów logopedek i ojca Syrenki Warszawskie
- podwójną matką
- plecakiem małżona-motocyklisty
- spożywczym turystą (mogę nie pamiętać, co tam zwiedzałam, ale na pewno wiem, co jadłam)
- psiarą
- molem książkowym
- nieznaną żoną pana Darcy’ego (Colin Firth oczywiście)
- posiadaczką tatuaży (w tym wyrażających zboczenie zawodowe)
- zakochana w języku!


Usługi mobilne
 • Warszawa

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Logopeda
Neurologopeda
Specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej
Terapeuta miofunkcjonalny
Instruktor jogi dla dzieci
Terapeuta ręki

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2019 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka

   Wczesna interwencja neurologopedyczna

  • 2019 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

   Neurologopedia

  • 2011 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

   Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego

  • 2009 - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

   Pedagogiki specjalna, specjalność logopedia

  • 2008 - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

   filologia polska

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Jogopedia
  Prowadzący - Małgorzata Stelmach-Lewandowska
  2020
  Terapia manualna
  Prowadzący - Ewa Wojewoda
  2020
  Stymulacja traktu ustno-twarzowego
  Prowadzący - Małgorzata Gawryl
  2020
  Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego
  Prowadzący - Julia Pyttel
  2019
  GORA w terapii logopedycznej dziecka z ASD
  Prowadzący - Aleksandra Karwowska
  2019
  Diagnoza różnicowa - APD a afazja rozwojowa
  2019
  Diagnoza funkcjonalna jako podstawa indywidualizacji w pracy z dzieckiem z ASD: zastosowanie PEP-3-PL
  Prowadzący - Ewa Pisula
  2019
  Kurs instruktora jogi dla dzieci
  Prowadzący - Agnieszka Lasota
  2019
  Wspomaganie karmienia dzieci z MPD
  Prowadzący - Marcelina Przeździęk
  2019
  Zaburzenia akomodacji wzroku u dzieci rozpoczynających naukę w szkole - warsztaty ortoptyczne
  2019
  Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia
  Prowadzący - Ewa Grzelak
  2019
  Ćwiczenia mózgu, czyli sensomotoryczna stymulacja wspomagająca procesy poznawcze
  2019
  Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Cz.1
  Prowadzący - Anna Prożych
  2019
  PROGESTY - autorska Metoda Prostych Gestów wspomagająca terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  Prowadzący - Daria Jodzis
  2019
  Ocena gotowości małego dziecka do funkcji jedzenia w ujęciu sensomotorycznym
  Prowadzący - Agnieszka Słoniowska
  2019
  MFT 9-99 sTArs - Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią atykulacji s/sz wg A Kittel
  Prowadzący - Barbara Paradowska
  2019
  Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia - podejście autorskie
  Prowadzący - Ewelina Mendala-Kwoczek
  2019
  Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej
  Prowadzący - Emilia Mikołajewska
  2018
  Metoda werbo-tonalna. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego - zabawy fonetyczne
  Prowadzący - Anita Lorenc
  2018
  Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska
  2018
  Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza - terapia - masaż
  Prowadzący - Katarzyna Gromelska
  2018
  Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do 9. roku życia
  Prowadzący - Joanna Gruba
  2018
  Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi
  Prowadzący - Teresa Kaczan
  2018
  Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
  Prowadzący - Marzena Machoś
  2017
  Dziecko dwujęzyczne
  Prowadzący - Katarzyna Czyżycka
  2017
  Dziecko dwujęzyczne w mojej grupie
  Prowadzący - Katarzyna Czyżycka
  2017
  Zastosowanie gestów artykulacyjnych w terapii logopedycznej
  Prowadzący - Justyna Leszka
  2016
  Kształcenie pamięci i koncentracji dzieci
  Prowadzący - Joanna Dolna
  2016
  Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych
  Prowadzący - Bogna Mikołajczak
  2016
  Kreatywne warsztaty logopedyczne terapii głoski [sz]: projektowanie postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych pomocy dydaktycznych
  Prowadzący - Katarzyna Stempień
  2016
  Kreatywne warsztaty logopedyczne terapii głoski [s]: projektowanie postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych pomocy dydaktycznych
  Prowadzący - Katarzyna Stempień
  2016
  Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. I stopień
  Prowadzący - Marta Wiśniewska, Ewa Grzybowska
  2015
  Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
  Prowadzący - Katarzyna Sedivy
  2014
  AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
  Prowadzący - Alina Smyczek
  2014
  Terapia ręki. Grafomotoryka
  Prowadzący - Grażyna Dorodzińska
  2014
  Diagnoza i terapia zaburzeń połykania związanych z chorobami neurologicznymi
  2013
  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  2012
  Metoda Dobrego Startu
  2011