mgr Aneta Sokołowska
Logopeda, Neurologopeda
Warszawa, Białołęka

mgr Aneta Sokołowska

Logopeda, Neurologopeda Warszawa, Białołęka

Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu – Konfucjusz

Logopedia to moja pasja. Pracuję głównie z dziećmi w wieku 0-5r.ż. z różnymi zaburzeniami. Z niemowlętami z zaburzonym ssaniem, z dziećmi ze skróconymi wędzidełkami, z problemami neurorozwojowymi ale również z dyslalią. Duża część moich pacjentów to dzieci z autyzmem ale trafiają również coraz częściej dzieci z mutyzmem oraz afazją dziecięcą. Zwłaszcza w tych ostatnich grupach ściśle współpracuję z psychologami i dzięki temu nasza praca jest niezwykle skuteczna.


Usługi mobilne
 • Warszawa terapia on-line

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2020 - WSP im. Korczaka

   neurologopedia

  • 2011 - Uniwersytet Warszawski

   Zarządzanie w oświacie

  • 2002 - IBE Instytut Badań Edukacyjnych

   terapia pedagogiczna

  • 1998 - WSPS (APS)

   logopedia

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  zastosowanie programu DR NEURONOWSKI w terapii dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwojowymi (SLI)
  Prowadzący - dr Elżbieta Szeląg
  2020
  Odruchy pierwotne. Ich znaczenie i wpływ na rozwój dziecka oraz konsekwencje przetrwałych odruchów
  Prowadzący - Magdalena Kosiń
  2020
  Regulatory MFS w mojej praktyce
  Prowadzący - Cognitus Karolina Nowak-Kuna
  2020
  Logopedia on line krok po kroku! Indywidualne zajęcia z dzieckiem prowadzone zdalnie!
  Prowadzący - Cognitus Anna Wójcik
  2020
  Seplenienie międyzębowe a pionizacja języka
  Prowadzący - Anna Dawidowicz- Wlosz
  2020
  Pomoc psychologiczna przez telefon – z doświadczeń Zespołu Pomocy Telefonicznej FDDS
  Prowadzący - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  2020
  Wczesna Interwencja Logopedyczna w gabinecie.
  Prowadzący - Aleksandra Kaczyńska
  2020
  Terapia zaburzeń połykania i odżywiania. Leczenie żywieniowe pacjentów z SMA – żywienie doustne i żywienie enteralne
  Prowadzący - prof.dr n.med. Piotr Socha, dr Ewa Winnicka
  2020
  Diagnoza dzieci dwujęzycznych
  Prowadzący - Aneta Nott-Bower
  2020
  Diagnoza odruchów oralnych u noworodków i niemowląt
  Prowadzący - Mira Rządzka
  2020
  Diagnoza zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
  Prowadzący - Jolanta Panasiuk
  2020
  ICF w pracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
  Prowadzący - WCIES
  2020
  Apraksja mowy
  Prowadzący - Ewa Grzelak
  2020
  GORA- Gesty obrazujące Ruchy Artykulatorów
  Prowadzący - Gabriela Lorens
  2019
  Smykopląsy
  Prowadzący - Katarzyna Stempień
  2019
  Autyzm- potrafię rozpoznać
  Prowadzący - Promitis
  2019
  Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejetności komunikacyjnych
  Prowadzący - Marzena Machoś
  2019
  Trening umiejetności sołecznych
  Prowadzący - Cognitus Joanna Marjańska
  2019
  Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej
  Prowadzący - Emilia Mikołajewska
  2019
  Maluch z opóźnionym rozwojem mowy- diagnoza i terapia
  Prowadzący - Łucja Skrzypiec, Bogumiła Wilk
  2018
  AAC jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem?
  Prowadzący - Katarzyna Pęczak, Aneta Roguska
  2018
  Karty oceny logopedycznej dziecka KOLD-Test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia
  Prowadzący - Joanna Gruba, Martyna Polczyk
  2018
  Masaż logopedyczny wnętrza jamy ustnej od podstaw
  Prowadzący - Cognitus Aleksandra Kaczyńska
  2018
  Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuki mózgu
  Prowadzący - Marta Korendo
  2016
  Test Rozwoju Językowego IBE
  Prowadzący - IBE
  2016
  Podstawy terapii pozycji oralnej
  Prowadzący - Piotr Jaworski
  2016
  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (nieslyszących, autystycznych, z afazją)
  Prowadzący - Zdzisława Orłowska -Popek
  2016
  Neurologopedia kurs doskonalący
  Prowadzący - WCIES
  2012
  Jak wspomagać rozwój mowy aktywnosciami sensomotorycznymi w oparciu o teorię integracji sensorycznej
  Prowadzący - Malgorzata Karga
  2011
  Makaton
  Prowadzący - Bogusława Kaczmarek
  2006
  Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
  Prowadzący - Z. Przyrowski, E. Grzybowska
  2003
  Wielospecjalistyczna terapia dzieci z rozszczepami
  Prowadzący - M. Hortis-Dzierzbicka, Z. Dutkiewicz, H.Galera, M.Pacynko
  2001
  Diagnoza i terapia afazji
  Prowadzący - halina Misztal
  2001