mgr Angelika Nowak
Neurologopeda, Logopeda
Kołobrzeg

mgr Angelika Nowak

Neurologopeda, Logopeda Kołobrzeg

Pomoc jest cenne w życiu!

Nazywam się Angelika Nowak z zawodu jestem neurologopedą, pedagogiem, logopeda, sudopedagogiem i tyflopedagogiem.

Od 15 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą posiadającą orzeczenia o ksztalceniu specjalnym z uwagi na różne niepełnosprawności, m. in.: z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Williamsa, Zespołem Downa, Zespołem FAS, z niedosłuchem, z osobami słabosłyszącymi oraz z wadami wzroku – słabowidzącymi.

Od 2018 roku prowadzę Gabinet, który się rozwija i  współpracuje z nowymi terapeutami i instytucjami.

Prowadzę cykliczne Turnusy Terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.


Adresy
Gabinet Terapii Wielospecjalistycznej - Neurologopeda/ Logopeda/ Tyflopedagog/ Surdopedagog/ Terapeuta Metody TOMATISA Angelika Nowak
Przychodnia Intermedical ul. Łopuskiego 52 | 402
78-100 Kołobrzeg | Kołobrzeg
PL, zachodniopomorskie
507782715 | 507782715
Logopeda.pl

Usługi mobilne
  • Gościno Zieleniewo Świdwin Gryfice Trzebiatów Koszalin

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Terapia neuro - logopedyczna
Trening Uwagi Słuchowej TOMATISA
Diagnoza neuro-logopedyczna
Terapia wzroku i słuchu
Nauka Czytania metodą symultaniczno - sekwencyjna

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończyłam szereg studiów podyplomowych, które pogłębiły moja wiedzę i wiadomości z zakresu terapeutycznego:
- Logopedia na Uniwersytecie Gdańskim;
- Neurologopedia na Uniwersytecie Gdańskim;
- Diagnoza i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
- Oligofrenopedagogika w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie;
- Surdo-tyflopedagogika w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Gdyni;
- Rewalidacja i rehabilitacja Osób ze Spektrum Autyzmu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
- Integracja Sensoryczna w Wyższej Szkole Collegium Balticum w Szczecinie;
- Szkolenie Certyfikowane dla Terapeutów Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej - SI w Warszawie,
- Trening Uwagi Słuchowej Tomatisa - Certyfikat (1 poziom).

Ukończyłam liczne szkolenia poszerzające moją wiedzę:
Cykl Szkoleń Metody Krakowskiej w Warszawie pod kierunkiem Pani prof. Jagody Cieszyńskiej;
Certyfikowany Kurs Metody Integracji Sensorycznej w PSTIS;
Szkolenie Terapia Ręki;
Szkolenie AAC;
Szkolenie Terapia Widzenia;
Szkolenie MAKATON I stopień;
Szkolenie Weroniki Sherborne I stopień;
Szkolenie Metoda Verbotobalna l stopień.

Oferuje pomoc dla dzieci i dorosłych w zakresie logopedycznym i neurologopedycznym, terapię dla osób z wadą wzroku i słuchu, rozwijam komunikację czynną oraz alternatywną wspomagającą AAC.


    Lista odbytych szkoleń
    Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok

    2020