mgr Anita Trzaska
Logopeda, Neurologopeda
Kraków, Prądnik Biały

mgr Anita Trzaska

Logopeda, Neurologopeda Kraków, Prądnik Biały

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pokaż. /Janusz Korczak/

Jestem neurologopedą, który w kreatywny sposób prowadzi terapię i każdego dnia poszukuje nowych inspiracji i pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć. Tworzę pomoce logopedyczne, których grafika zachwyca dzieci. Od niedawna prowadzę swoją stronę: Półsłówka na portalu facebook.com, gdzie dzielę się swoimi pomysłami.


Oferuję


Diagnozę i terapię logopedyczną z dojazdem do domu.

Prowadzę terapię dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami rozwojowymi. Pracuję z dziećmi z diagnozą spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, afazją, alalią, opóźnionym rozwojem mowy.

Wśród moich zainteresowań znajdują się również zaburzenia karmienia i wybiórczość pokarmowa u dzieci.Adresy
Półsłówka
Logopeda Mobilny
31-236 Kraków
Polska, małopolskie
791884668 | 791884668

Usługi mobilne
 • Kraków Bibice Węgrzce

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Wykształcenie:

2012 –2015 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie; kierunek – filologia polska, spec. nauczycielska

z logopedią (studia licencjackie);

2015 – 2017 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie; kierunek – filologia polska, spec. logopedia (studia magisterskie);

2018 – 2020 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie; kierunek: neurologopedia z tyflologopedią (studia podyplomowe).


Szkolenia i konferencje naukowe:

 Szkolenie pt.: „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”

 Szkolenie pt.: „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”

 Szkolenie pt.: "Logorytmika - ruch, słuch, słowo";

 Szkolenie pt.: "Karty Oceny Logopedycznej Dziecka";

 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS,

pt.: „Specjalista potrzebny od zaraz, czyli wczesne wspomaganie rozwoju (mowy) dziecka”;

 III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt.: „Kompleksowa diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy”;

 II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa; „Wspieram dziecko z dysleksją – perspektywa szkoły - poradni - rodzica”;

 Szkolenie pt.: „Metoda werbo-tonalna”;

 Kurs pt.: „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym” – Szkoła terapii karmienia od Pestki do Ogryzka;

 I edycja konferencji naukowo-szkoleniowej pt.: „Pacjenci z wadami twarzoczaszki – podejście interdyscyplinarne”; Medica Expert Conference

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2020 - Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego

   Neurologopedia z tyflologopedią

  • 2017 - Uniwersytet Pedagogiczny

   filologia polska, spec. logopedia

  • 2015 - Uniwersytet Pedagogiczny

   filologia polska, spec. nauczycielska z logopedią

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Ankyloglosja okiem lekarza
  Prowadzący - lek. med. Jakub Bargiel / mgr Małgorzata Gawryl
  2021
  Gryzaki w praktyce logopedycznej.
  Prowadzący - mgr Marzena Machoś
  2021
  Metoda werbo-tonalna
  Prowadzący - Anna Prożych
  2020
  Wspieram dziecko z dysleksją – perspektywa szkoły - poradni - rodzica
  Prowadzący - II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa
  2020
  Kompleksowa diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy
  Prowadzący - III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe
  2020
  Specjalista potrzebny od zaraz, czyli wczesne wspomaganie rozwoju (mowy) dziecka
  Prowadzący - VI Ogólnopolska Konferencja Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS
  2020
  Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
  Prowadzący - Komlogo
  2020
  Logorytmika - ruch, słuch, słowo
  Prowadzący - ProCentrum
  2020
  Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
  Prowadzący - Szkoła terapii karmienia od Pestki do Ogryzka
  2020
  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
  Prowadzący - Zdzisława Orłowska-Popek (Centrum Metody Krakowskiej)
  2020
  Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
  Prowadzący - Danuta Pluta-Wojciechowska
  2020
  Pacjenci z wadami twarzoczaszki – podejście interdyscyplinarne
  Prowadzący - I edycja konferencji naukowo-szkoleniowej, Medica Expert Conference
  2020