mgr Anna Derlatka
Neurologopeda
Warszawa, Targówek

mgr Anna Derlatka

Neurologopeda Warszawa, Targówek

Jestem właścicielką Centrum Terapii Mowy LOGOSPEC, neurologopedą klinicznym, logopedą, terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej, pedagogiem specjalnym, terapeutą ręki, terapeutą miofunkcjonalnym, terapeutą logopedycznego K- Taping’u, providerem metody Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Johansena JIAS.


Ukończyłam dzienne, 5- letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz 2- letnie studia podyplomowe z neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jestem także absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (studia I-go stopnia na kierunku zdrowie publiczne).


Od wielu lat pracuję jako neurologopeda. Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc diagnostykę i terapię zaburzeń mowy u dzieci, w warszawskich poradniach, szkołach, przedszkolach, żłobkach i centrach terapeutycznych. Przez ponad trzy lata pracowałam w Klinice Neurologii (Oddział Neurologii, Oddział Udarowy, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej) Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie zajmowałam się diagnostyką i terapią zaburzeń mowy u osób z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Pracowałam z pacjentami po udarach, urazach czaszkowo – mózgowych oraz z pacjentami z chorobami neurodegeneracyjnymi (tj choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, Stwardnienie Rozsiane, Stwardnienie Zanikowe Boczne, Miastenia i wiele innych).


W swojej pracy wykorzystuję interdyscyplinarną wiedzę oraz holistyczne podejście do pacjenta. Specjalizuję się w diagnostyce i terapii zaburzeń mowy i połykania. W procesie diagnostyczno – terapeutycznym najważniejsza jest dla mnie całościowa ocena trudności Pacjenta w kontekście jego funkcjonowania. Do indywidualnych potrzeb Pacjenta dostosowuję wszelkie oddziaływania usprawniające funkcjonowanie.


Z pasji do wykonywanego zawodu oraz potrzeby kompleksowej opieki nad pacjentem stworzyłam Centrum Terapii Mowy LOGOSPEC – miejsce w którym specjalistyczna kadra świadczy usługi z zakresu szeroko pojętych: logopedii, pedagogiki, integracji sensorycznej, psychologii i wielu innych zakresów uwzględniając potrzeby zarówno małych pacjentów, jak i osób dorosłych.Adresy
Centrum Terapii Mowy Logospec
Bolesławicka 51b
03-377 Warszawa | Targówek
Polska, mazowieckie
530511982 | 530511982
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
konsultacja neurologopedyczna od 150,00 zł
terapia neurologopedyczna od 100,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2018 - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

   neurologopedia z wczesną interwencją logopedyczną

  • 2015 - Akademia Pedagogiki Specjalnej

   pedagogika specjalna, logopedia

  • 2013 - Warszawski Uniwersytet Medyczny

   zdrowie publiczne

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Afazja – dorośli. Terapia pacjentów, analiza wybranych zespołów neurologicznych, analiza przypadków, warsztaty neurologopedyczne
  Prowadzący - M.Puchowska
  2018
  Terapia miofunkcjonalna
  2018
  Kurs PJM poziom A1
  Prowadzący - PZG
  2017
  Akademia dysfagii
  Prowadzący - Nutricia
  2016
  Diagnoza i terapia logopedyczna osób z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu
  Prowadzący - T. Lewicka
  2015
  Zastosowanie elementów strategii PNF w terapii logopedycznej osób z uszkodzeniami OUN
  2015
  Skuteczność terapii jąkania u dzieci. Możliwości terapii w Polsce i na świecie
  Prowadzący - K. Węsierska
  2015
  Metody badania zagrożenia dysleksją
  Prowadzący - Centrum Metody Krakowskiej
  2015
  „Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych”
  2015
  Kurs I-go stopnia „Integracja Sensoryczna”
  Prowadzący - PSTIS
  2015
  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
  Prowadzący - Centrum Metody Krakowskiej
  2014
  Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym
  2014
  Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  Prowadzący - PZL
  2014
  Terapia Neurobiologiczna
  Prowadzący - Centrum Metody Krakowskiej
  2014
  Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
  Prowadzący - Centrum Metody Krakowskiej
  2014
  Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
  Prowadzący - Centrum Metody Krakowskiej
  2014