mgr Anna Kożuchowska-Kurylak
Logopeda
Sokołów Podlaski

mgr Anna Kożuchowska-Kurylak

Logopeda Sokołów Podlaski

Nazywam się Anna Kożuchowska-Kurylak. Od 2004 roku jestem praktykującym logopedą z doświadczeniem w pracy z dziećmi z wadami i zaburzeniami mowy w wieku przedszkolnym i szkolnym. Od kilku lat zajmuję się również terapią pedagogiczną. Jestem oligofrenopedagogiem, terapeutą SI, terapeutą BI, terapeutą ręki, trenerem I stopnia marki Sensoplatyka®, trenerem umiejętności społecznych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje i umiejętności. W swojej pracy wykorzystuje masaż, elektrostymulację, kinezjotaping, terapię miofunkcjonalną, jogę. Adresy
Prywatny gabinet logopedyczno-terapeutyczny KROPKA
Generała Władysława Andersa 1a | 208
08-300 Sokołów Podlaski
Polska, Mazowieckie
571809801
Prywatny gabinet logopeydczno-terapeutyczny KROPKA
Andersa 1a | 103
08-300 Sokołów Podlaski
Polska, Mazowieckie
571809801

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Zajęcia logopedyczne od 100,00 zł
Zajęcia nauki czytania symultaniczno-sekwencyjną nauką czytania od 100,00 zł
Terapia Bilateralnej Integracji od 100,00 zł
Kinezjotaping logopedyczny od 20,00 zł
Elektrostymulacja wewnętrzna i zewnętrzna traktu ustno-twarzowego od 35,00 zł
Zajęcia pedagogiczne od 100,00 zł
Sensoplatyka od 100,00 zł
Terapia ręki od 100,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

UKOŃCZONE STUDIA PODYPLOMOWE:

- Podyplomowe Studia Logopedyczne

- Terapia pedagogiczna i rewalidacja

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

- Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera

- Logorytmika w pracy pedagogicznej

- Organizacja i zarządzanie oświatą

- Integracja sensorycznaNIEKTÓRE ukończone przeze mnie kursy:

Wprowadzenie do manualnej terapii dysfagii

Znaczenie pionizacji języka w logopedii. Praca z pacjentem po frenotomii.

Zgryz otwarty - charakterystyka, przyczyny, postępowanie terapeutyczne.

CERTYFIKAT terapeuty Bilateralnej Integracji

Obniżone napięcie mięśniowe okiem logopedy i terapeuty SI.

CERTYFIKAT terapeuty Innowacyjnych metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii.

Taśmy anatomiczne w praktyce logopedycznej.

Ortodoncja dla logopedów.

Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii, kinezjoterapia logopedyczny.

Diagnoza dziecka z powiększonymi migdałkami w aspekcie logopedycznym.

Terapia logopedyczna z dzieckiem ze spektrum autyzmu. 

Staw skroniowo-żuchwowy - wyzwaniem logopedy

Podstawy anatomii dla logopedów. Mięśnie głowy i szyi.

Podstawy anatomii dla logopedów. Mięśnie języka, podniebienia i gardła.

Oddychanie w praktyce logopedycznej.

Ocena funkcjonowania komunikacyjnego i językowego dziecka ze spectrum autyzmu.

Masaż logopedyczny dziecka.

Diagnoza mifunkcjonalna.

Trening karmienia. Praktyczny warsztat terapeuty.

Joga w logopedii.

Parafunkcje - diagnoza i terapia logopedyczna.

ACC komunikacja wspomagająca i alternatywna.

Obniżone napięcie mięśniowe okiem terapeuty SI i logopedy.

Logorytmika. Zastosowanie w terapii opóźnień rozwoju mowy.

Trener I stopnia marki Sensoplastyka®

Kurs „Zaburzenia w okolicy orofacjalnej” .

Kurs „Usprawnianie motoryki małej – ćwiczenia ręki”.

Kurs „Terapia ręki i stopy”.

Kurs Staw skroniowo-żuchwowy okiem logopedy.

Terapia pacjenta z nadmiernym ślinieniem się.

Diagnoza i programowanie terapii logopedycznej dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu

Sygmatyzm międzyzębowy

Dziecko z zespołem Aspergera w klasie

Kurs Multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu

Autystyczne spektrum zaburzeń w teorii i praktyce edukacyjnej

Alalia – diagnoza i terapia.

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

Diagnoza i terapia najczęstszych zaburzeń artykulacyjnych” w ramach ogólnopolskiego programu doskonalenia logopedów

Metody badania zagrożenia dysleksją

Stymulacja procesów myślenia

Metoda krakowska w przedszkolu

Ćwiczenia funkcji wzrokowych – rozwojowe programowanie terapii

Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii

Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera

Metoda krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztat praktyczny.

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej i prawej półkuli mózgu.

Terapia neurobiologiczna.

Diagnoza i terapia afazji dziecięcej