dr Anna Michalczyk
Logopeda, Neurologopeda, Surdologopeda
Bochnia

dr Anna Michalczyk

Logopeda, Neurologopeda, Surdologopeda Bochnia

Logopeda, neurologopeda, surdologopeda, pedagog specjalny. Aboslwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - surdopedagog. Wykładowca akademicki Akademii Ignatianum w Krakowie, neurologopeda w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bochni. 
Zainteresowania zawodowe: muzykoterapia, logorytmika, neurologiczne aspekty mowy. 


Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

2010 - pedagogika specjalna, surdopedagogika

2011 - logopeda

2013 - pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

2015 - terapeuta pedagogiczny

2020 - neurologopeda

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2020 - Uniwersytet Jagielloński

   neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii

  • 2015 - International Business Centre

   terapia pedagogiczna

  • 2013 - Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego

   pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  • 2011 - Akademia Ignatianum w Krakowie

   logopedia

  • 2010 - Uniwersytet Pedagogiczy im. KEN w Krakowie

   pedagogika specjalna, surdopedagogika