mgr Anna Tońska-Szyfelbein
Logopeda, Neurologopeda
Gdańsk, Gdańsk

mgr Anna Tońska-Szyfelbein

Logopeda, Neurologopeda Gdańsk, Gdańsk

Neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog terapeuta, terapeuta SI, terapeuta ręki, terapeuta dzieci z autyzmem, neuroterapeuta, terapeuta Empathy Dolls®, trener TUS. Autorka książek o tematyce logopedycznej i terapii dysleksji.


Adresy
LOGO-PED. Centrum Neurologopedyczno-Terapeutyczne. Anna Tońska-Szyfelbein
Grunwaldzka 83 | 1
80-244 Gdańsk | Wrzeszcz
Polska, pomorskie
608509439

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończone kursy i szkolenia:

-Integracja Sensoryczna. Stopień I i II. (posiadam uprawnienia do diagnozowania z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej oraz konstruowania planu i prowadzenia terapii integracji sensorycznej).

-Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato. Stopień I i II. – diagnoza i terapia nieprawidłowości sensorycznych.

-Terapia EEG Biofeedback. Stopień I.

-Terapia Ręki.

-Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem.

Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach. Terapia karmienia: ujęcie sensoryczno-motoryczne. (prowadzone przez Lori L. Overland, M.S. CCC-SLP, C/NDT)

-Praca z dzieckiem z apraksją: Sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders. (prowadzone przez Renne Roy-Hill, M.S. CCC-SLP)

-Staż praktyczny w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym przy Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka.

-Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. III- stopniowy kurs doskonalący.

-VB-MAPP – program do oceny umiejętności językowych i społecznych oraz planowania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi.

-M-CHAT-R/F – narzędzie przesiewowe do wykrywania zagrożenia zaburzeń autystycznych.

-Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.

-Prowadzenie terapii indywidualnej z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (zaburzeniem autystycznym i Zespołem Aspergera) i niepełnosprawnymi intelektualnie.

-Neurosensomotoryczna integracja odruchów twarzy. Część I i II (certyfikat nr ZW2010/IOUTczII/0015).

-Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej.

-Certyfikowany kurs „Original Empathy Dolls®”.

-Diagnoza i terapia jąkania. Stopień I i II.

-Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia.

-Diagnostyka miofunkcjonalna w.g Anity Kittel.

-Zintegrowany system fizjoterapii stomatognatycznej.

-Rehabilitacja stomatologiczna. Dysfunkcja czaszkowo – krzyżowo – kręgosłupowa w teorii i praktyce. Część I.

-Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie.

-Ocena i Leczenie Funkcji Żuchwy w Procesie Karmienia i Produkcji Mowy wg Sary Rosenfeld-Johnson.

-Stymulacja traktu ustno-twarzowego.

-PNF w logopedii.

-Terapia manualna w dysfunkcjach narządu żucia.

-Interdyscyplinarne leczenie wad zgryzu, artykulacji, narządu ruchu.

-Diagnoza i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt- nowe podejście.

-SLI, APD Nowe spojrzenie na specyficzne trudności w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami językowymi i słuchowymi.

-Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym.

Jak również wiele innych kursów i szkoleń. Uczestniczyła także w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach o tematyce logopedycznej. 

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2009 - Uniwersytet Gdański

   Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej

  • 2005 - Wyższa Szkoła Humanistyczna

   Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej

  • 2002 - Uniwersytet Gdański

   Podyplomowe Studia Neurolgopedyczne

  • 2000 - Uniwersytet Gdański

   Podyplomowe Studia Logopedyczne

  • 1999 - Uniwersytet Gdański

   Filologia polska specjalizacja logopedyczna

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok

  2020