mgr Bożena Żerko
Logopeda, Neurologopeda
Poznań, Grunwald

mgr Bożena Żerko

Logopeda, Neurologopeda Poznań, Grunwald

Jestem logopedą i neurologopedą. Doświadczenie zawodowe zbierałam przez ostatnie 16 lat, pracując w ośrodku  wczesnej interwencji, w placówkach terapeutycznych, poradniach wieku rozwojowego oraz we własnym gabinecie. Moimi pacjentami są zarówno maluszki (noworodki i niemowlęta), dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osoby dorosłe. Prowadzę terapię miofunkcjonalną, elektrostymulację metodą ENMOT, wspieram maluszki borykające się z trudnościami w karmieniu/jedzeniu, pracuję z dziećmi i dorosłymi nad prawidłową artykulacją. Oferuję także pomoc pacjentom będącym w procesie leczenia ortodontycznego. Ponadto wspieram dzieci, które doświadczają trudności w rozwoju mowy na tle zaburzeń wieku rozwojowego (zaburzenia na tle neurologicznym, genetycznym, całościowe zaburzenia rozwoju, spektrum autyzmu).


Adresy
Specjalistyczny Gabinet Neurologopedyczny NEUROLEXUM Bożena Żerko
Górecka 108 | 11
61-483 Poznań
Polska, Wielkopolskie
600 293 842
Logopeda.pl

Usługi mobilne
 • Swarzędz

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Diagnoza logopedyczna od 170,00 zł
Diagnoza neurologopedyczna od 170,00 zł
Konsultacja logopedyczna i neurologopedyczna od 170,00 zł
Terapia logopedyczna - zajęcia stałe od 120,00 zł
Terapia neurologopedyczna - zajęcia stałe od 120,00 zł
Kinesiotaping logopedyczny od 120,00 zł
Elektrostymulacja ENMOT od 150,00 zł
Mioterapia od 120,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

WYKSZTAŁCENIE:

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: filologia polska

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: Logopedia

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Neurologopedia   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2011 - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

   Neurologopedia

  • 2006 - UAM Poznań

   Logopedia

  • 2004 - UAM Poznań

   Filologia polska

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Wędzidełko języka w praktyce. Kliniczna analiza zdjęć pacjentów
  2022
  Ssanie palca i inne parafunkcje - rzwiązania praktyczne
  2022
  Mioterapia dzieci w wieku 2-6 lat - praktyczne wskazówki
  2022
  Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 wg A. Kittel
  2022
  Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii/neurologopedii wg, Esther de Ru
  2021
  Elektro Neuro Mobilizacja Traktu Twarzowego ENMOT
  2021
  Niemowlak u logopedy. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem
  2020
  Szkolenie w zakresie systemu komunikacji alternatywnej „Picture Exchange Comunication System” poziom 1 i 2
  2018
  Self-Reg. Szkolenie podstawowe dla specjalistów pracujących z dziećmi
  2018
  Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych
  2018
  Dziagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie
  2018
  Understanding sensory differences for the SLP
  2016
  Solving the puzzle of Autism: Rusing tactile therapy techniques
  2016
  Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii”.
  2016
  Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów
  2016
  Warsztaty metody Marii Montessori „Pomóż mi zrobić to samemu
  2015
  Afazja Dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego
  2015
  „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
  2015
  Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy Neurofizjologicznej. Standardy diagnostyki oraz terapii neurologopedycznej w zakresie wczesnych funkcji oralnych noworodków i niemowląt
  2013
  Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
  2013
  „AAC Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”
  2010
  Szkolenie I st w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej
  2008
  Szkolenie w zakresie ustno – twarzowej terapii Castillo- Moralesa
  2007
  Szkolenia I stMakaton
  2006