mgr Dagmara Rymarz
Logopeda
Zamość

mgr Dagmara Rymarz

Logopeda Zamość

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas pracy w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w zamojskich przedszkolach. Obecnie prowadzę własny gabinet logopedyczny. Stale poszerzam swoją wiedzę podczas specjalistycznych kursów oraz szkoleń. W wolnym czasie projektuję karty pracy oraz pomoce logopedyczne.


Adresy
Gabinet Logopedyczny Logobus
Szczebrzeska 21 | 218
22-400 Zamość
Polska, Lubelskie

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
  Prowadzący - dr Martyna Brychcy
  2022
  Połączenie kompleksowej diagnostyki z nowoczesnymi technikami stymulacji obszaru orofacjalnego
  Prowadzący - mgr Magdalena Mazur
  2022
  Diagnoza różnicowa - opóźnienie rozwoju mowy, zaburzenia komunikacji w autyzmie, niedokształcenie mowy o typie afazji
  Prowadzący - mgr Magdalena tarnawska
  2022
  Jem sam - miostymulacje u dzieci w nauce jedzenia i picia
  Prowadzący - mgr Maria Szyfter
  2022
  Rotacyzm - diagnoza i efektywna terapia logopedyczna
  Prowadzący - mgr Beata Nedwidek
  2022
  Artykulacja - ogólne spojrzenie na korekcję głosek
  Prowadzący - mgr Sabina Szober
  2021
  Diagnoza logopedyczna w ASD
  Prowadzący - mgr Magdalena Tarnawska
  2021
  O spektrum autyzmu w ujęciu relacyjnym - Mówić każdy może
  Prowadzący - Adrian Borowik
  2021
  Niemowlak u logopedy, część I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem - wprowadzenie
  Prowadzący - dr Marzena Machoś
  2021
  O spektrum autyzmu w ujęciu relacyjnym - Zabawa inspirująca rozwój
  Prowadzący - Adrian Borowik
  2021
  Trening karmienia. Praktyczny warsztat terapeuty.
  Prowadzący - mgr Agata Kalina
  2021
  Masaż logopedyczny sfery orofacjalnej
  Prowadzący - mgr Sabina Szober
  2021
  Masaż logopedyczny dziecka od podstaw
  Prowadzący - mgr Aleksandra Kożdoń
  2021
  Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym
  Prowadzący - dr Mira Rządzka
  2021
  Trudności w połykaniu - pratyczne techniki wspomagające układ pokarmowy
  Prowadzący - dr Anna Regner
  2021
  Diagnoza Opóźnionego Rozwoju Mowy
  Prowadzący - mgr Dominika Szczepańska
  2021
  Program diagnozy i terapii dzieci z wadą słuchu 60 kroków w praktyce terapeutycznej
  2019
  terapia logopedyczna. Strategie - metody - techniki
  2018
  Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe
  2018
  Język migowy I stopnia
  2016
  Wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej
  2016
  Dysleksja, dysgrafia i dysortografia
  2015
  Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
  2015