mgr Dorota Archicińska-Powalska
Logopeda, Neurologopeda
Warszawa, Śródmieście

mgr Dorota Archicińska-Powalska

Logopeda, Neurologopeda Warszawa, Śródmieście

„Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, staram się wczuć w jego problemy, zrozumieć trudności komunikacyjne z jakimi mierzy się każdego dnia. Wyznaję holistyczne podejście do terapii logopedycznej – mowa to nie tylko język, to nasze całe ciało”

- neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, trener oddechu i instruktor jogi. Pracuje w podejściu holistycznym, łącząc wiedzę akademicką oraz techniki pracy z ciałem i umysłem.


Adresy
Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS
Grzybowska 4 | 9A
00-131 Warszawa | Śródmieście
Polska, mazowieckie
881 931 049

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2020 - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

   Relaksacja i joga

  • 2018 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Neurologopedia

  • 2017 - Uniwersytet Warszawski

   Logopedia ogólna i kliniczna

  • 2014 - Uniwersytet Warszawski

   Filologia polska, specjalizacja redaktorsko-wydawnicza

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Terapia oddechowa
  Prowadządzący - Anna Maria Pękacka-Egli
  2020
  K-Taping logopedyczny
  Prowadządzący - K-Taping International Academy
  2019
  MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99
  Prowadządzący - Barbara Parandowska
  2019
  Metoda werbo-tonalna. Programowanie rozwoju fonologicznego
  Prowadządzący - Anita Lorenc
  2019
  Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością
  Prowadządzący - Monika Jerzyk
  2019
  Terapia manualna w logopedii
  Prowadządzący - Cognitus
  2019
  Certyfikowany kurs instruktora metody Butejki (Buteyko) w Polsce
  Prowadządzący - Patrick McKeown
  2019
  Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Poziom I
  Prowadządzący - Dariusz Okrzesik
  2019
  Dyzartria – wyzwaniem dla logopedy
  Prowadządzący - Magdalena Mazur
  2019
  I Studencka Konferencja Logopedyczna „Dysfagia – przełknij to!”
  Prowadządzący - Warszawski Uniwersytet Medyczny
  2019
  Spastyczność – kończyna górna
  Prowadządzący - Joanna Tokarska
  2019
  Dialog dla autyzmu w Europie. Zmierzając do integracji społecznej dorosłych osób ze spektrum autyzmu
  Prowadządzący - Synapsis
  2019
  „Podstawy jogi dla dzieci i młodzieży”
  Prowadządzący - Emilia Burkiewicz
  2018
  „Terapia ręki I i II stopnia. Diagnoza, terapia, masaż”
  Prowadządzący - Procentrum
  2018
  Karta Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD)
  Prowadządzący - Komlogo
  2017
  „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży - praktyczny warsztat terapeuty jąkania”
  Prowadządzący - Aleksandra Jasińska-Jastrzębowska
  2017
  „Komunikacja międzykulturowa”
  Prowadządzący - MultiLingua
  2016
  „Doskonal swój głos” cykl warsztatów obejmujących zagadnienia dotyczące technik oddechowych i relaksacyjnych, dykcji, higieny głosu oraz sztuki wystąpień publicznych,
  Prowadządzący - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  2015
  „Neuromowa, czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy”
  Prowadządzący - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  2015
  Sposoby komunikacji z małym dzieckiem niepełnosprawnym – MAKATON, PCS
  Prowadządzący - Warszawski Uniwersytet Medyczny
  2013