mgr Dorota Dudzińska
Logopeda, Neurologopeda
Piaseczno

mgr Dorota Dudzińska

Logopeda, Neurologopeda Piaseczno

Logopeda - pasjonatka w zawodzie. Pracuję przede wszystkim z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym. W terapii wykorzystuję bogate wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Chętnie łączę formy terapii (np. hipoterapia + logopedia, terapia ręki + logopedia), cenię holistyczne podejście do problemów podopiecznego. Od kilku lat jestem nauczycielem akademickim przyszłych logopedów i pedagogów (UW, WUM). Wiem, że bez motywacji trudno o zadowalające efekty pracy, dlatego stawiam na atrakcyjne formy terapii i angażuję do współpracy rodziców. Lubię swoją pracę!


Usługi mobilne
 • Piaseczno Zalesie Górne Łazy Ustanów Konstancin-Jeziorna

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
terapia logopedyczna, terapia ręki, diagnoza i konsultacje

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

2008 - 2013 Studia dzienne dwukierunkowe na Uniwersytecie Warszawskim,

Kierunki: Logopedia i Filologia polska (spec: nauczycielska),

2010 - ukończenie kursu, uzyskanie stopnia Instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia

2013 - 2015 Studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej im.

M. Grzegorzewskiej. Kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika

2014 - uzyskanie certyfikatu Terapeuty ręki I i II stopnia

2016 – 2017 Studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Kierunek: Neurologopedia.

Od 10.2015 r. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej. 

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2017 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Neurologopedia

  • 2015 - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika

  • 2013 - Uniwersytet Warszawski

   Filologia polska ze specjalizacją nauczycielską i Logopedia

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Terapeuta ręki I i II stopnia
  Prowadzący - Emilia Mikołajewska
  2014
  Instruktor rekreacji ruchowej - specjalność hipoterapia
  Prowadzący - Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia
  2010