mgr Eliza Dziubak
Logopeda
Kołobrzeg

mgr Eliza Dziubak

Logopeda Kołobrzeg

Jestem logopedą, oligofrenopedagogiem i certyfikowanym terapeutą dzieci z autyzmem. Od 17 lat zajmuję się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz terapią mowy dzieci z opóźnionym lub zaburzonym jej rozwojem.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W swojej pracy kieruję się zasadą, że każde dziecko jest indywidualnością, a na rozwój dziecka należy patrzeć całościowo, dlatego nieustannie szkolę się, a metody i sposoby pracy staram się dobierać indywidualnie do każdego dziecka.Adresy
Gabinet Terapii Mowy i Komunikacji Eliza Dziubak
Łopuskiego 27 | 2
78-100 Kołobrzeg
Polska, zachodniopomorskie
601060634
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
diagnoza i terapia logopedyczna
wczesna interwencja terapeutyczna
terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
trening umiejętności społecznych
nauka czytania metodą sylabową

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Kwalifikacje:

Studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Pedagogika ;

Studia podyplomowe w Instytucie Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek Logopedia;

Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika;

3-stopniowy kurs dotyczący terapii behawioralnej dzieci z zaburzeniem autystycznym;

Certyfikat Nauczyciela - Terapeuty Dziecka z Autyzmem


Kursy i szkolenia:

szkolenia superwizyjne dotyczące pracy metodą terapii behawioralnej z dziećmi z autyzmem;

praktyczne staże szkoleniowe - terapia autyzmu -w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku;

Terapia małego dziecka z ASD w nurcie rozwojowym.

Rozwijanie komunikacji u dzieci z ASD w wieku przedszkolnym i szkolnym

Terapia dzięcięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

AAC jak wsparcie mówienia

Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym;

Budowanie podstaw komunikacyjnych u dziecka autystycznego;

Metoda Krakowska. Terapia neurobiologiczna;

Metoda Krakowska. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, z afazją, autystycznych);

Metoda Krakowska. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych;

Metoda Krakowska. Symultaniczna i sekwencyjna nauka czytania;

Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;

Praca nad kompetencją językową - budowanie zdań prostych i rozwiniętych"

Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.

Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym;

Szkolenie Makaton I stopień

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) a trudności w procesie komunikacji i uczenia się;

Integracja sensoryczna. Usprawnianie zmysłów dziecka z wadami wymowy.

Funkcjonalna terapia ręki - doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki na zajęciach z dziećmi 5,6 i 7 letnimi;

Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera;

Terapia seplenienia międzyzębowego;

Terapia seplenienia bocznego;

Efektywne metody terapii rotacyzmu;

Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii;

Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej;

Warsztaty „Metoda Opcji – terapia autyzmu czy sposób na życie”;

Nauczanie incydentalne i sytuacyjne w terapii dzieci z autyzmem;

Kurs Kinezjologii Edukacyjnej I stopnia;

Warsztaty „Jak skutecznie porozumiewać się z rodzicami, aby proces wychowawczy był bardziej efektywny”;

Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo Moralesa u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym;

Międzynarodowe Sympozja Naukowe dotyczące autyzmu organizowane przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej;


   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2000 - Uniwersytet Gdański

   Logopedia

  • 1997 - Uniwersytet Gdański

   Pedagogika