mgr Helena Gronkiewicz-Plewa
Logopeda
Rabka Zdrój

mgr Helena Gronkiewicz-Plewa

Logopeda Rabka Zdrój

„Z życia uczyń marzenie, a marzenia przemień w rzeczywistość”. Antoine de Saint Exupery

Gabinet Logopedyczny „Twoje Sylabki” powstał z wielkich marzeń, pasji i miłości do dzieci. Jestem mamą dwóch wspaniałych córek, które stanowią dla mnie centrum świata i ziemi.

Właśnie one powodują, że „przenoszę góry” i nie ma dla mnie nic droższego niż one.

Jako odpowiedzialny i świadomy rodzic, w każdym obszarze życia jestem gotowa na każde poświęcenie i działania dla dobra moich dzieci.

Uwzględniając wskazane okoliczności z pełnym przekonaniem i słusznością weryfikuję wszelkie niepokojące symptomy, które występują w procesie rozwoju moich dzieci (natury fizycznej, jak

i psychologicznej), poprzez konsultacje w obrębie wymagającym wiedzy i doświadczenia poszczególnych specjalistów, do czego również Państwa zachęcam.

Fundamentem mojej działalności jest chęć pomocy w kształtowaniu właściwego procesu rozwoju dziecka. Działanie moje opieram o techniki i metody specjalistycznej terapii mowy, zaburzeń artykulacyjnych, dysleksji oraz ogólnej profilaktyki zaburzeń mowy.

Pragnę nadmienić, że podjęcie działań kontrolno – profilkatyczno– diagnostycznych, poprzez skorzystanie z wizyty konsultacyjnej u logopedy, jest niezwykle ważnym etapem w rozwoju mowy u małych dzieci, który pozwala w sposób zorganizowany i konsekwentny ustalić sposób indywidualnej pracy z dzieckiem przyzaistnieniu dysfunkcji rozwoju mowy w obszarze logopedycznym, lub też wykluczyć dysfunkcję i potwierdzić właściwy rozwój dziecka

w zakresie mowy.

Dlatego też konsultacja oraz ewentualne zastosowanie terapii u najmłodszych dzieci

i konsekwentna praca są gwarantemzniwelowania, czy też zupełnego wyeliminowania występujących dysfunkcji w obszarze zaburzeń mowy, przy założeniu jak najwcześniejszego jej wykrycia i wdrożenia stosownej terapii.

Pracę podejmuję również z dziećmi starszymi oraz młodzieżą, w myśl wyznawanej zasady, że na zmiany i leczenie nigdy nie jest za późno. Jednakże im działanie podjęte jest wcześniej, tym efekty pracy szybsze. 


Adresy
Gabinet logopedyczny "TwojeSylabki"
ul.Zakopiańska 12 | A
34-700 Rabka-Zdrój
Polska, małopolskie
695645377

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Konsultacja i profilaktyka zaburzeń mowy. Korygowanie wad artykulacyjnych. Terapia braku mowy oraz opóźnionego rozwoju mowy. Stymulacja rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych. Wspomaganie kompetencji językowych i komunikacyjnych. Wczesna terapia zaburzeń rozwojowych dzieci w wieku po niemowlęcym. Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych. Przygotowanie do poprawnej techniki czytania i pisania. TERAPIA LOGOPEDYCZNA : - konsultacja - elementy diagnozy - indywidualny program terapii - usprawnianie aparatu mowy - wykształcanie poprawnej artykulacji głosek - usprawnianie funkcji słuchowo - językowych - stymulację funkcji wzrokowych - stymulację lewej półkuli mózgu - podnoszenie sprawności grafomotorycznej - usprawnienie zdolności koncentracji uwagi - nauka czytania metodą sylabą

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Działania moje w praktyce logopedy prowadzę w przedmiocie:

- Terapia neurobiologiczna dla początkujących,

- Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytana,

- Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju,

- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,

- Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych,

- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnienia pracy lewej półkuli mózgu,

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- Diagnoza i terapia z zespołem Aspergera,

- Alalia (SLI opóźniony rozwój mowy),

- Metody wywoływania głosek.

- Nauki Czytania w Grupie

- Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową oraz Techniki wspomagania dziecka autystycznego

–Dysfagia w neonatologii i pediatrii.

      Lista ukończonych szkół wyższych
    • 2021 - 2001-2006 – Wyższe – Ochrona Środowiska Rolniczego - Rolnictwo – Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2008 Kurs Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopnia 2018 Cykl szkoleń – Centrum Metody Krakowskiej w zakresie: - Terapia neurobiologiczna dla początkujących, - Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytana, - Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju, - Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, - Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, - Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnienia pracy lewej półkuli mózgu, - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, - Diagnoza i terapia z zespołem Aspergera, - Alalia (SLI opóźniony rozwój mowy), - Metody wywoływania głosek. 2018 – Certyfikowany Specjalista Nauki Czytania w Grupie 2018 - Warsztaty – Akademia Rozwoju „Oratio” Mszana Dolna – Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową oraz Techniki wspomagania dziecka autystycznego 2018 - Studia podyplomowe – Wydział pedagogiki - Przygotowanie pedagogiczne, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu 2019 - Studia podyplomowe – Wydział pedagogiki - Logopedia przedszkolna i szkolna, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu 2019 Warsztaty – Akademia Rozwoju „Oratio” Mszana Dolna – Dysfagia w neonatologii i pediatrii

    • 2021 -