mgr Joanna Kaczor
Surdologopeda, Neurologopeda, Logopeda
Poznań, Stare Miasto

mgr Joanna Kaczor

Surdologopeda, Neurologopeda, Logopeda Poznań, Stare Miasto

Z wykształcenia jestem neurologopedą, surdologopedą, pedagogiem w zakresie edukacji prozdrowotnej, terapeutą dzieci z zaburzeniami rozwoju, diagnostą Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka, Kart Zachowania i Emocji, Trenerem Umiejętności Społecznych.

W swojej pracy kieruje się założeniami terapii neurobiologicznej Szkoły Krakowskiej, która jest systemową terapią funkcji poznawczych dla dzieci z różnymi zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, Zespołem Downa, oraz diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

W kręgu moich zainteresowań znajduje się szczegółowa i dogłębna diagnoza trudności dziecka oraz tematyka zaburzeń przetwarzania słuchowego.


Adresy
Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej
Ludwika Braille'a 2 | 1
60-687 Poznań
Polska, wielkopolskie
608478305

Usługi mobilne
  • Poznań

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Konsultacja i diagnoza logopedyczna z opisem od 250,00 zł
Badania przetwarzania słuchowego APD od 250,00 zł
Terapia logopedyczna od 100,00 zł
Konsultacja online od 150,00 zł
Badanie ryzyka dysleksji dla dzieci 3, 4, 5, 6, 7 – letnich, test SWM od 150,00 zł
Wielospecjalistyczna Ocena Rozwoju Psychoruchowego Dziecka w oparciu o Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego od 300,00 zł
Nauka czytania metodą sylabową od 100,00 zł
Diagnoza Gotowości Szkolnej od 180,00 zł
Terapia dzieci zagrożonych dysleksją i z dysleksją od 100,00 zł
Terapia pedagogiczna od 100,00 zł
Kinesiotaping wraz z konsultacją od 100,00 zł
Konsultacja – dobór regulatorów MFS od 150,00 zł
Badanie słuchu fonemowego w oparciu o Karty Oceny Słuchu Fonemowego od 150,00 zł
Indywidualne zajęcia logopedyczne/terapeutyczne od 100,00 zł
konsultacje w placówkach edukacyjnych, logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach i szkołac od 150,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika – w trakcie

Studia podyplomowe na kierunku Surdologopedia

Studia podyplomowe na kierunku Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia

Studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja prozdrowotna

Studia licencjackie na kierunku Ratownictwo medyczne