mgr Joanna Maliszewska
Logopeda, Neurologopeda
Szczecin, Gumieńce

mgr Joanna Maliszewska

Logopeda, Neurologopeda Szczecin, Gumieńce

Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym - Albert Einstein

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi – prowadzę prywatną praktykę na terenie Szczecina oraz pracuję w między innymi w Niepublicznej  Szkole Podstawowej Specjalnej Dobry Start, Polsko - amerykańskich szkołach prywatnych oraz SENSE Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju. Prowadzę terapię logopedyczną dzieci ze spektrum autyzmu, upośledzeniem umysłowym oraz porażeniem mózgowym.


Adresy
Sense Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju
Miodowa 57
71 497 Szczecin
Polska, Województwo zachodniopomorskie
48 500 551 213 | 48 512 221 777

Usługi mobilne
 • Szczecin

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Domowa konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna wraz diagnozą
Domowa konsultacja logopedyczna 30 min.
Domowa konsultacja z zakresu terapii ręki – 30 min.

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończyłam studia:

Praca socjalna i opiekuńcza – studia licencjackie – Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie

Pedagogika ogólna – studia magisterskie – Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

Przygotowanie pedagogiczne – pedagogika szkolna – studia podyplomowe – Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Logopedia – studia podyplomowe – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Neurologopedia – studia podyplomowe – Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Szkolenia z zakresu Augmentative and Alternative Communications – AAC:

MAKATON Program Rozwoju Komunikacji

Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących.

Kursy, warsztaty, szkolenia:

Kurs Kwalifikacyjny Oligofrenopedagogiki.

Terapia ręki – jako forma wspomagania nauki pisania i uczenia się dzieci w okresie wczesnoszkolnym.

Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy.

Narzędzie M-CHAT – R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka.

Techniki wyciszające jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego.

Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Terapia behawioralna w teorii i praktyce.

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.

Logorytmika jako metoda stymulująca rozwój lingwistyczny dziecka.

Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne

Trening Umiejętności Społecznych

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – podstawy wiedzy o CAPD

Metoda Strukturalna do nauki czytania i pisania oraz narzędzia diagnostycznego Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP

Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagdnoza, metody terapii

Symultatyczno- sekwencyjna nauka czytania

Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt

Efektywne metody terapii rotacyzmu

Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, profilaktyce i terapii logopedycznej w szczególności seplenienia międzyzębowego

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2018 - Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

   Neurologopedia

  • 2015 - Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

   Przygotowanie pedagogiczne

  • 2011 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

   Logopedia

  • 2004 - Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

   Pedagogika ogólna

  • 2001 - Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie

   Praca socjalna i opiekuńcza

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne.
  2020
  Neurorehabilitacja traktu ustno – twarzowego
  2020
  Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej
  2020
  Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt
  2019
  Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, profiaktyce i terapii logopedycznej w szczególności seplenienia międzyząbowego
  2019
  Efektywne metody terapii rotacyzmu
  2019
  Plastrowanie statystyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny
  2019
  Ankyloglossia u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia
  2019
  Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
  2018
  Trening Umiejętności Społecznych
  2018
  Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – podstawy wiedzy o CAPD
  2018
  Metoda Strukturalna do nauki czytania i pisania oraz narzędzia diagnostyczego Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP
  2018
  Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
  2018
  Zburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii
  2018
  Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy
  2017
  Techniki wyciszające jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego
  2017
  Terapia behawioralna w teorii i praktyce
  2017
  Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka
  2017
  Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących
  2017
  Terapia ręki – jako forma wspomagania nauki pisania i uczenia się dzieci w okresie wczesnoszkolnym
  2016
  Narzędzie M-CHAT – R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
  2016
  Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu
  2016
  Logorytmika jako metoda stymulująca rozwój lingwistyczny dziecka
  2015
  MAKATON Program Rozwoju Komunikacji – poziom trzeci
  2015
  MAKATON Program Rozwoju Komunikacji – poziom pierwszy
  2014
  MAKATON Program Rozwoju Komunikacji – poziom drugi
  2014
  Nauczyciel wspomagający w edukacji szkolnej
  2010
  Kurs Kwalifikacyjny Oligofrenopedagogiki
  2009