mgr Justyna Szmyt
Logopeda
Międzyrzecz

mgr Justyna Szmyt

Logopeda Międzyrzecz

Jestem pedagogiem specjalnym i logopedą a także terapeutą miofunkcjonalnym, terapeutą ręki. oraz entuzjastką alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC. 

W swoim gabinecie oferuję:

Diagnozę logopedyczną
Terapię dyslalii:
- Seplenienia (nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź)
- Rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r)
- Lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l)
- Kappacyzmu/gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k i g)
- Mowy bezdźwięcznej

Terapię opóźnionego rozwoju mowy
Masaże logopedyczne
Profilaktykę logopedyczną
Wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji dla dzieci niemówiących ( PECS, MÓW-ik, MAKATON)

Praca z dziećmi jako logopeda, choć niesie ze sobą trudności, sprawia mi ogromną radość, szczególnie wtedy, gdy na twarzy małego pacjenta pojawia się uśmiech z osiąganych sukcesów.

Terapię logopedyczną prowadzę tak by nie kojarzyła się dzieciom ze żmudną pracą lecz była odkrywaniem prawidłowej wymowy poprzez naukę i wesołą zabawę.

Podczas diagnozy logopedycznej biorę pod uwagę wiele czynników, które mogły mieć wpływ na powstanie danej wady wymowy. Dlatego bardzo ważne jest by indywidualny plan terapii zakładał najpierw usunięcie przyczyny wady, a w dalszym postępowaniu wywoływanie prawidłowych głosek oraz ich utrwalanie.

W swojej pracy wykorzystuję wiadomości i umiejętności zdobyte na licznych kursach i warsztatach.


Adresy
Gabinet Logopedyczny Justyna Szmyt
Ul Kazimierza Wielkiego 40 | 2
66-300 Międzyrzecz
Polska, lubuskie
668674413
Logopeda.pl

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2009 - Uniwersytet Wrocławski

   Studia podyplomowe na wydziale filologii polskiej - logopedia

  • 2000 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Pedagogika specjalna - rewalidacja osób upośledzonych umysłowo

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Anatomia kompleksu ustno - twarzowego - podejście praktyczne.
  Prowadzący - mgr Aleksandra Kaczyńska
  2020
  Masaż logopedyczny dla zaawansowanych- podejście praktyczne
  Prowadzący - mgr Aleksandra Kaczyńska
  2020
  Elektrostymulacja w logopedii - wprowadzenie do elektrostymulacji
  Prowadzący - mgr Aleksandra Kaczyńska
  2020
  Praca z pacjentem z dysfunkcją neuromotoryczną - studia przypadków
  Prowadzący - mgr Aleksandra Kaczyńska
  2020
  Trening karmienia moduł I i II
  Prowadzący - mgr Aleksandra Kaczyńska
  2020
  Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
  Prowadzący - mgr Agata Bujnik dr Zuzanna Domasiewicz
  2020
  Ankyloglossia u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia
  Prowadzący - dr n. o zdr. Mira Rządzka
  2019
  Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących
  Prowadzący - mgr Ewa Grzelak
  2019
  Terapia ręki I i II stopnia
  Prowadzący - dr Radosław Rutkowski mgr Michał Adamski
  2019
  MFT 9-99 sTArs - Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapia artykulacji s/sz wg A. Kittel
  Prowadzący - Barbara Paradowska
  2019
  Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Prowadzący - prof. UP dr hab. Marta Korendo
  2019
  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji ( niesłyszących, autystycznych, z afazją)
  Prowadzący - dr Zdzisława Orłowska - Popek
  2019
  Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania
  Prowadzący - dr Zdzisława Orłowska - Popek
  2019
  Terapia neurobiologiczna dla poczatkujących
  Prowadzący - prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
  2019
  Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów
  Prowadzący - prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta - Wojciechowska
  2019
  Kinesiotaping w logopedii
  Prowadzący - dr Emilia Mikołajewska
  2019
  Karty Oceny Logopedycznej - KOLD- test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy.
  Prowadzący - dr Joanna Gruba
  2019
  Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne
  Prowadzący - mgr Aleksandra Kaczyńska
  2019
  Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo- tonalnej.
  Prowadzący - mgr Agnieszka Dziedzic
  2019
  Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia
  Prowadzący - mgr Aleksandra Stojak mgr Aleksandra Kaczyńska
  2019
  Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
  Prowadzący - mgr Anna Balewska
  2018
  Efektywne metody terapii rotacyzmu
  Prowadzący - dr Agnieszka Banaszkiewicz
  2018
  Dyslalia ankyloglosyjna- o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii.
  Prowadzący - dr hab. prof. US Barbara Ostapiuk
  2018