mgr Karolina Biś
Logopeda, Neurologopeda
Częstochowa

mgr Karolina Biś

Logopeda, Neurologopeda Częstochowa

"bądź dobrej myśli, bo po co być złej"

Moja praca to moja pasja. Ciągle wzbogacam swoją wiedzę, umiejętności oraz poszukuję nowych metod w terapii. Jestem osobą pogodną, rzetelną i cierpliwą, a mój kontakt z pacjentami jest bardzo dobry, staram się zrozumieć potrzeby każdego dziecka/ dorosłego, z którym mam przyjemność pracować i stosuję zasadę indywidualizacji. Z wykształcenia jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej i logopedką, dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe  z zakresu oligofrenopedagogiki i neurologopedii. 

Pracuję od 2016 roku, początkowo jako asystentka przedszkolaków z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i jako logopeda, następna moja praca (do teraz) to oligofrenopedagog, logopeda w MOPSie (gdzie pracuję z dziećmi i dorosłymi z MPD, Zespołem Downa,  zaburzeniami ze spektrum jak również z dziećmi neurotypowymi z dyslalią itp.) Dodatkowo wzbogacam swoje doświadczenie zawodowe w prywatnych gabinetach logopedycznych i świadczę mobilne usługi logopedyczne. Usługi mobilne
 • gmina Rędziny gmina Mykanów gmina Kłomnice Gmina Mstów Częstochowa, Polska

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2021 - Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu

   Neurologopedia

  • 2017 - Wyższa Szkoła Zarządzania

   Oligofrenopedagogika

  • 2016 - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

   Filologia polska, Logopedia

  • 2013 - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

   Pedegogika, Edukacja Przedszkolna i Edukacja Wczesnoszkolna

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  DIAGNOSTYKA I TERAPIA UKŁADU TAKTYLNEGO U DZIECI AUTYSTYCZNYCH
  Prowadzący - mgr Ewa Bartelmus
  2020
  Trening umiejętności społecznych efektywne kształtowanie kluczowych kompetencji psychospołecznych oraz życiowych
  Prowadzący - Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS Wirginia Wrzesińska
  2019
  Terapia sygmatyzmu bocznego
  Prowadzący - Prywatna Specjalistyczna Praktyka Neurologopedyczna Anna Balewska
  2019
  Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
  Prowadzący - Prywatna Specjalistyczna Praktyka Neurologopedyczna Anna Balewska
  2019
  EFEKTYWNE METODY WYWOŁYWANIA GŁOSEK
  Prowadzący - Manufaktura Mowy
  2019
  Komunikacja relacyjna oraz innowacyjne metody pracy opartej na zaufaniu i budowaniu więzi w kontekście pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną
  Prowadzący - Katarzyna Walioszczyk-Urbaniak
  2019
  SŁOWO + RUCH + MUZYKA = LOGORYTMIKA
  Prowadzący - Piotr Tolsdorf
  2019
  Nadwrażliwość słuchowa
  Prowadzący - mgr Katarzyna Rychetsky
  2018
  kurs b-learningowy "Dziecko, uczeń ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce"
  Prowadzący - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
  2017
  Teoria Umysłu, Centralna Koherencja - diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i zespołem Aspergera
  Prowadzący - Fundacja Prodeste dr Joanna Ławicka, mgr Urszula Ratajczak
  2016
  Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania
  Prowadzący - Centrum Metody Krakowskiej prowadząca: dr Łucja Skrzypiec
  2016
  Kurs BILATERALNEJ INTEGRACJI - uzyskując tytuł TERAPEUTY
  Prowadzący - Centrum wspomagania rozwoju DOBRY START mgr Katarzyna Rychetsky
  2016