mgr Karolina Cabaj
Logopeda, Neurologopeda
Wieliczka

mgr Karolina Cabaj

Logopeda, Neurologopeda Wieliczka

Jestem logopedą, neurologopedą, surdopedagogiem, pedagogiem terapeutą, terapeutą ręki oraz terapeutą miofunkcjonalnym.

Swoje doświadczenie zdobyłam pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, Małopolskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach świadczenia specjalistycznych usług logopedycznych, a także w jednym z krakowskich żłobków.

​Dzięki udziałowi w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach ciągle podnoszę swoje kwalifikacje, poszerzam wiedzę i zdobywam nowe umiejętności.

​Pracuję z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, Zespołem Downa i innymi zaburzeniami komunikacji językowej, a także ze specyficznymi trudnościami

w nauce tj. dysleksją, dysgrafią, dysortografią.

​Prowadzę także zajęcia dla osób dorosłych w zakresie terapii wad wymowy, jąkania i emisji głosu.

​Szczególnie interesuję się zaburzeniem komunikacji językowej jakim jest jąkanie, zarówno u dzieci jak i dorosłych.

​W swojej pracy kieruję się podejściem holistycznym, ponieważ bardzo ważny jest dla mnie harmonijny rozwój dziecka. Dzięki indywidualnemu podejściu oraz nauce poprzez zabawę i doświadczanie staram się osiągać jak najlepsze efekty terapeutyczne.


Adresy
LOGOLEK
Śledziejowice 160
32-020 Wieliczka
Polska, Małopolskie
731791121
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna od 150,00 zł
terapia logopedyczna/neurologopedyczna/pedagogiczna od 100,00 zł
konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna od 100,00 zł
zajęcia online 30 min od 60,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończyłam filologię polską ze specjalnością logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej

i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki w Galicyjskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz neurologopedię z elementami audiologii i foniatrii

w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2018 - Uniwersytet Jagielloński

   neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii

  • 2016 - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

   pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

  • 2013 - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

   filologia polska ze specjalnością logopedia