mgr Katarzyna Kozłowska
Neurologopeda, Logopeda
Luboń

mgr Katarzyna Kozłowska

Neurologopeda, Logopeda Luboń

"Mowa jest zewnętrznym myśleniem, myślenie wewnętrzną mową." - Antoine de Rivarol

Nazywam się Katarzyna Kozłowska.

Od kilkunastu lat pracuję jako logopedka, a od kilku jako terapeutka ręki i neurologopedka.

Zajmuję się terapią wad wymowy, terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, terapią osób z afazją , terapią mowy u dzieci z upośledzeniem umysłowym, porażeniem mózgowym, ze spektrum autyzmu, wadami genetycznymi i innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz terapią osób z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Pracuję z dziećmi i dorosłymi.

Logopedia jest moją pasją, którą dzielę się z innymi - https://www.facebook.com/PROLOGOS-132349170805398/Adresy
PROLOGOS
Jodłowa 3
62-030 Luboń | Żabikowo
Polska, wielkopolskie
793121273

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

2017 r. -2018 r. - studia na kierunku neurologopedia w WS Uni Terra w Poznaniu;

otrzymanie tytułu neurologopedy.

2003 r. - 2005 r. – studia podyplomowe na Wydziale Studiów Edukacyjnych na kierunku pedagogika specjalna, specjalność – logopedia


  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Regulatory MFS
  Prowadzący - dr Monika Ośko, dr Marta Wawrzynów
  2021
  Wczesne objawy spektrum autyzmu.
  2021
  Skojarzenie do mówienia.
  2021
  Od jedzenia do mówienia. Wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy.
  2020
  FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna
  Prowadzący - prof. Danuta Pluta-Wojciechowska
  2020
  Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej.
  Prowadzący - prof. Jolanta Panasiuk
  2020
  Problemy z narządem żucia.
  2020
  Audiologia dla logopedów.
  2020
  Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym.
  Prowadzący - dr Mira Rządzka
  2020
  Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
  2019
  Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Stopień 1
  Prowadzący - mgr Monika Jerzyk
  2019
  Rotacyzm
  2019
  ”Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg programu integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard Blythe - program szkolny”
  2019
  Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii podejście Esther de Ru
  Prowadzący - dr Martyna Brychcy
  2019
  Skuteczne metody logopedyczne w wybramych problemach dyslalii
  Prowadzący - dr Iwona Michalak-Widera
  2019
  „Komunikacja alternatywna oraz wspomagająca (AAC) w pracy z pacjentem o różnym stopniu niepełnosprawności”
  2018
  „Strategiczna metoda usprawniania fonemów”
  Prowadzący - prof. Danuta Pluta-Wojciechowska
  2018
  „Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii”
  Prowadzący - prof. Barbara Ostapiuk
  2018
  „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne“
  2017
  Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej.
  2016
  „Programowanie języka dla dzieci z afazją”
  2016
  „Autyzm: teoria – metody pracy – praktyka“
  2016
  „Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne“
  2014
  „Afazja – postępowanie we wczesnym okresie udaru. Diagnoza i terapia".
  2014
  Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.
  Prowadzący - prof. Jagoda Cieszyńska
  2012
  „Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania”
  Prowadzący - prof. Jagoda Cieszyńska
  2011