mgr Katarzyna Liszka
Logopeda
Kraków, Podgórze

mgr Katarzyna Liszka

Logopeda Kraków, Podgórze

Jestem logopedą, który wie, że wciąż musi się szkolić, poszerzać swoją wiedzę dla dobra swoich pacjentów. Jednak nade wszystko stawiam na budowanie relacji z moimi podopiecznymi, bo bez tego fundamentu, żadna terapia nie przyniesie oczekiwanych efektów. 

Pasjonuje się tworzeniem nowych pomocy, szukam, czytam, nieustannie mam w głowie nowe pomysły. Uśmiech to moje drugie imię, dlatego na instagramie można mnie znaleźć pod nazwą logopeda_z_usmiechem.

Pracuje z dziećmi przedszkolnymi z dyslalią, opóźnionym rozwojej mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, wadą słuchu, dwujęzycznymi.

Prowadzę również terapię z dziećmi starszymi z dysleksją.

Lubię pracować głosem - na studiach prowadziłam własne audycje w studenckim radiu. Dzisiaj gdybym miała znów taką możliwość - z chęcią zrobiłabym to raz jeszcze!

Całym sercem jestem za profilaktyką, stymulowaniem rozwoju mowy i poszerzaniem wiedzy wśród rodziców i innych specjalistów, którzy współpracują z logopedami.

Interesuję się wczesną interwencją logopedyczną.


Adresy
Educare Centrum Terapii i Nauki
Bocheńska 1
32-005 Niepołomice
Polska, Małopolskie

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Logopeda

Pedagog

Terapeuta pedagogiczny

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2019 - Akademia Ignatianum w Krakowie

   logopedia

  • 2019 - Uniwersytet Jagielloński

   pedagogika, specj. pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

  • 2017 - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

   pedagogika, specj. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Akademia surdologopedy
  Prowadzący - Agnieszka Kaproń
  2020
  Zorganizowany logopeda
  Prowadzący - Magdalena Tomczyk
  2020
  ORM a afazja - różnice
  Prowadzący - Agnieszka Kaproń
  2020
  SMURF - strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
  Prowadzący - Danuta Pluta-Wojciechowska
  2020
  ASD - pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem
  Prowadzący - Joanna Wójtowicz-Pałasz
  2020
  Organizacja pracy logopedy
  Prowadzący - Aleksandra Rosińska
  2019
  Analiza i synteza słuchowa
  Prowadzący - Magdalena Kosiń
  2019
  Logostart - logorytmika
  Prowadzący - Piotr Tolsdorf
  2019
  Opóźniony rozwój mowy
  Prowadzący - Agnieszka Kaproń
  2019
  Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP
  Prowadzący - Anna Bogacz-Rybczak
  2019
  Logorytmika - ruch, słuch, słowo
  Prowadzący - Ewa Bombol
  2019
  Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną - stopień praktyczny
  Prowadzący - Mieczysław Chęciek
  2019
  Karty Oceny Zachowania i Emocji - KOZE, od 1. do 9. roku życia
  Prowadzący - Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak
  2019
  Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD, test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia
  Prowadzący - Joanna Gruba
  2019
  Sygmatyzm właściwy: wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny - efektywne postępowanie logopedyczne
  Prowadzący - Iwona Michalak-Widera
  2019
  Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum autyzmu
  Prowadzący - Magdalena Kosiń
  2019
  Opóźnienia rozwoju mowy - diagnoza i terapia
  Prowadzący - Iwona Michalak-Widera
  2019
  Szkolenie z zakresu rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w kontekście realizacji zadań szkolnego specjalisty, w zreformowanym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  Prowadzący - Maria Foryś
  2018
  Animator zabaw dla dzieci
  Prowadzący - Katarzyna Rosiek
  2015