mgr Katarzyna Matyasik
Logopeda, Neurologopeda
Trzebnica

mgr Katarzyna Matyasik

Logopeda, Neurologopeda Trzebnica

Jestem logopedą, specjalistą neurologopedii, specjalistą wczesnej logopedii klinicznej, terapeutą AAC oraz pedagogiem specjalnym. Jestem również certyfikowanym terapeutą sensomotoryki. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi z zaburzeniami mowy, autyzmem oraz trudnościami w uczeniu m.in. z dysleksją. Po wielu latach pracy w placówkach oświatowych i terapeutycznych założyłam Nowoczesne Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Dziecka LOGO-SPEKTRUM. Prowadzę również szkolenia dla rodziców i nauczycieli. 1,5 roku temu założyłam własny kanał na YouTube, w którym poruszam tematy związane z edukacją, terapią, nauką czytania i wspieraniem rozwoju mowy u dzieci.


Adresy
LOGO-SPEKTRUM
Ul. Solna 6
55-100 Trzebnica | Trzebnica
Polska, dolnośląskie
605606882
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Konsultacja logopedyczna
Diagnoza neuro-/logopedyczna
Terapia logopedyczna
Terapia dysleksji i dysortografii
Terapia sensomotoryczna
Trening metodą Warnkego

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2008 - Akademia Medyczna

   Wczesna Logopedia Kliniczna

  • 2006 - Uniwersytet Wrocławski

   Neurologopedia

  • 2004 - Uniwersytet Wrocławski

   Logopedia

  • 2003 - Uniwersytet Wrocławski

   Pedagogika, specjalność rewalidacja

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  Terapia miofunkcjonalna w praktyce
  Prowadzący - Aleksandra Rosińska
  2021
  Ankyloglosja - ocena logopedyczna wędzidełka języka
  Prowadzący - Aleksandra Rosińska
  2021
  Bateria metod diagnozy - dyskalkulia
  Prowadzący - Bartosz Radtke
  2021
  Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii
  Prowadzący - Martyna Brychcy
  2021
  Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych
  Prowadzący - Bartosz Radtke
  2018
  Sensmotoryka - diagnoza i terapia niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych
  Prowadzący - Katarzyna Majorowska, Katarzyna Orkisz
  2016
  Dzieci z zaburzeniami słuchu
  Prowadzący - Katarzyna Wojnarowska
  2014
  Szkolenie superwizyjne z zakresu AAC
  Prowadzący - Magdalena Grycman
  2014
  Diagnostyka i terapia neurologopedyczna - pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych
  Prowadzący - Aleksandra Łada
  2014
  Diagnoza osób ze spektrum autyzmu PEP-R Schoplera
  Prowadzący - Beata Ignaczewska
  2014
  Diagnostyka i terapia neurologopedyczna - zaburzenia funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego
  Prowadzący - Aleksandra Łada
  2014
  Diagnostyka i terapia neurologopedyczna - zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
  Prowadzący - Aleksandra Łada
  2014
  Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych - stopień 1 i 2
  Prowadzący - Magdalena Grycman
  2013
  Integracja odruchów dynamicznych i posturalanych wg metody dr S. Masgutowej
  Prowadzący - Swietlana Masgutowa
  2012
  Terapia taktylna
  Prowadzący - Swietlana Masgutowa
  2012
  Profilaktyka i rehabilitacja dysfunkcji ustno-twarzowych z zastosowaniem stymulacji sensomotorycznej
  Prowadzący - Stine Brubak, Anna Regner
  2012
  Mowa a fizjoterapia - techniki stymulacji zaburzeń w obszarze ustno-twarzowym
  Prowadzący - Anna Godlewska-Siciarek
  2011
  Makaton - program rozwoju komunikacji
  Prowadzący - dr Bogusława B. KAczmarek
  2011
  Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna dziecka z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
  Prowadzący - Anna Regner
  2009